Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Novosti

eFAKTURA – elektronički računi

Objavljeno: 05.12.2016

Od danas iz programa Synesis možete slati i primati elektroničke račune kroz sustav eFAKTURA.

Više informacija možete pronaći ovdje

Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće za 2016.g.

Objavljeno: 22.11.2016

Upute za izradu godišnjeg obračuna poreza za 2016.g. možete naći ovdje

Problemi s ispisom

Objavljeno: 16.08.2016

Dosta korisnika je nakon zadnjih nadogradnji Windowsa 7 i 10 javilo da ima problema s ispisom više kopija dokumenta na pisač.

Koliko smo uspjeli saznati, dosta korisnika Windowsa u cijelom svijetu ima ovakvih problema, a za sada nema informacija kada će Microsoft popraviti grešku.

Problem možete pokušati riješiti deinstalacijom problematične nadogradnje.

Za Windowse 7 potrebno je deinstalirati nadogradnju KB3177725, a za Windows 10 deinstalirajte  KB3176493

Problemi s fiskalizacijom od 13.06.2016.

Objavljeno: 15.06.2016

Prema našim saznanjima, od 13.06. kada je PU mijenjala svoje certifikate za fiskalizaciju, korisnici Windowsa XP sa instaliranim Service packom 1 ili 2 više ne mogu komunicirati sa PU.

U Windowse XP je potrebno instalirati Service pack 3 i tada bi komunikacija trebala proraditi.

Također, tijekom ove godine PU je najavila prelazak na TLS 1.1/1.2 standard koji u Windowsima XP nije podržan, pa preporučamo korisnicima da nadograde Windowse na neku noviju verziju (7,8,10,…)

 

Izmjene u modulu Platni promet – SEPA

Objavljeno: 02.06.2016

Dana 06.06.2016. godine stupa na snagu SEPA standard za predaju platnih naloga. U skladu s time, napravili smo sljedeće izmjene u programu Synesis:

Modul Platni promet:

1. Dodan je novi dokument Platni nalog – plaća za korisnike koji imaju modul Plaća. Ovaj dokument zamjenjuje dosadašnji dokument Platni nalog – isplata plaće, koji se od sada zove ‘Platni nalog – plaća (do 5.6.2016)’
2. U svim drugim dokumentima kojima se izrađuju datoteke s nalozima, dodano je novo polje ‘SEPA:DA/NE’, kojim se definira izrada datoteke s platnim nalozima prema novom standardu.

Modul Plaća:

1. Dokument ‘Datoteka za banku’ više se ne koristi, jer stupanjem na snagu SEPA standarda, nema više posebne datoteke za isplatu plaće.

Novu verziju modula Platni promet postojeći korisnici mogu besplatno preuzeti ovdje.

Obrazac S-PR-RAS-NPF

Objavljeno: 06.04.2016

Novu verziju programa koja sadrži novu datoteku za S-PR-RAS-NPF obrazac, korisnici modula Neprofit mogu besplatno preuzeti ovdje

Potpisivanje računa u programu Synesis

Objavljeno: 14.03.2016

Novi zakon o računovodstvu (NN 78/15) dopušta da se računi izdaju bez žiga i potpisa, ako je na računu navedeno ime i prezime odgovorne osobe za izdavanje računa.

U skladu s time, u programu Synesis, na svim računima su dodana dva nova parametra:

  • Ime i prezime osobe odgovorne za izdavanje računa
  • Ispis odgovorne osobe DA/NE

Novu verziju programa Synesis možete besplatno preuzeti ovdje

Uputa za korisnike koji PD obrazac predaju elektronski, a imaju iskazan gubitak

Objavljeno: 02.03.2016

Prilikom učitavanja Obrasca PD u aplikaciju e-Porezna, kada je u obrascu iskazan preneseni gubitak i gubitak tekuće godine, nije moguće poslati obrazac, ukoliko se direktno u aplikaciji porezne uprave ne unese znak minusa pored učitanog podatka iz Modula e-obrasci.

Drugim riječima, potrebno je ispraviti set podataka na rednim brojevima od 36 do 41, ovisno o tome da li preostaje porezne osnovice ili ostaje poreznog gubitka za prijenos.

Opisana korekcija upisuje se u zaglavlju aplikacije e-Porezna, na stranici Podaci 2.

Nova verzija modula Neprofit

Objavljeno: 09.02.2016

Zbog promjena u sadržaju i načinu predaje obrazaca za neprofitne organizacije, napravili smo novu verziju modula Neprofit.

U modul je dodan je novi dokument Neprof5 kojim se izrađuje Excel datoteka prema novim FINA pravilima.

Za obveznike koji vode jednostavno knjigovodstvo napravljen je dokument G-PR-IZ-NPF koji je potrebno popuniti ručno, a iz kojeg se može napraviti Neprof5 datoteka s tim obrascem.

Ponude za zamjensku verziju postojećim korisnicima modula Neprofit poslati ćemo danas.

Novosti u programu vezane uz OPZ-STAT1 obrazac

Objavljeno: 03.02.2016

Informacije o novostima u programu i postupku izrade OPZ-STAT1 obrasca možete naći ovdje

Novu verziju programa koja uključuje navedene novosti možete preuzeti ovdje

DI obrazac s već amortiziranom imovinom

Objavljeno: 28.01.2016

Korisnicima modula Obrt i Inventar koji imaju dugotrajnu imovinu koja je već amortizirana (knjig. vrijednost je 0), prilikom slanja DI obrasca u ePoreznu javljala se greška.

Način kreiranja obrasca u program je promijenjen, pa novu verziju u kojoj se greška više ne bi trebala javljati, možete preuzeti ovdje

XML datoteka za DI obrazac

Objavljeno: 20.01.2016

Za korisnike modula Obrt i Inventar u dokument Popis dugotrajne imovine dodana je mogućnost spremanja u XML datoteku, koju je moguće učitati u ePoreznu.

Nova verzija programa dostupna je za preuzimanje ovdje

Promjene u modulima PDV, Obrt i Putni troškovi od 1.1.2016.g.

Objavljeno: 07.01.2016

Zbog zakonskih promjena koje su stupile na snagu 1.1.2016. godine napravili smo veći broj izmjena u naših modulima

Detaljne informacije po  modulima možete naći ovdje:

Promjene u modulu PDV

Promjene u modulu Obrt

Promjene u modulu Putni troškovi

Ponude za nadogradnju, poslati ćemo korisnicima u tijeku današnjeg dana.

Problem kod zaključka 2015.g.

Objavljeno:

U određenim situacijama može se desiti da se prilikom zaključka ne prenesu dokumenti s knjiženjem u financijsko knjigovodstvo.

Ova greška je popravljena od verzije 4460, pa korisnicima koji imaju ovakav problem preporučamo da preuzmu novu verziju programa i ponove zaključak godine.

Upute za zaključak 2015.g.

Objavljeno: 29.12.2015

Detaljniji opis postupka zaključka 2015.g. i otvaranje nove knjige za 2016.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjene u financijskom knjigovodstvu od 1.1.2016.

Objavljeno: 22.12.2015

Prvog dana 2016. godine stupa na snagu novi Zakon o računovodstvu (NN78/15) i Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (NN134/15).

Detaljne informacije o promjenama u programu možete naći ovdje

Tijekom današnjeg dana svim korisnicima modula Financijsko poslati ćemo ponude za nadogradnju.

Obrazac ZPN-01

Objavljeno: 15.12.2015

Korisnici novog modula Plaća mogu ispisati obrazac ZPN-01 tako da u dokumentu Obrazac NP1, nakon klika na F8-Ispis u Oblik ispisa (gornji desni kut) odaberu ZPN-01

Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće za 2015.g.

Objavljeno: 18.11.2015

Upute za izradu godišnjeg obračuna poreza za 2015.g. možete naći ovdje

Prije izrade potrebno je preuzeti i instalirati najnoviju verziju programa koju možete naći ovdje

Greška pri fiskalizaciji računa sa 13% PDV-a

Objavljeno: 12.11.2015

Kod korisnika koji imaju sniženu stopa PDV-a od 13% na računima, prilikom fiskalizacije program nije slao ispravan podatak o stopi. Osnovica,  iznos PDV-a i ukupan iznos računa poslani su ispravno.

Grešku smo popravili u verziji 4547, pa preporučamo korisnicima koji imaju stavke sa sniženom stopom da preuzmu i instaliraju najnoviju verziju programa.

Promjene u modulu Plaća od 01.10.2015.

Objavljeno: 06.10.2015

Dana 25.09.2015. (NN 102/15) objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, a primjenjuje se od 01.10. 2015.
Ovim Pravilnikom propisan je novi izgled i sadržaj IP1, NP1, IO1 i NO1 obrazaca. U skladu s time, Pupilla d.o.o. je izdala novu verziju modula Plaća, koja sadrži nove obrasce.
Detaljnije informacije možete naći ovdje

Podešavanje modula Plaća od 01.07.2015

Objavljeno: 23.06.2015

Detaljniji opis promjena koje je potrebno napraviti u novom modulu Plaća možete naći ovdje

Promjene u modulu Plaća od 01.07.2015

Objavljeno: 18.06.2015

Temeljem Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine (NN 32/2105), dana 01.07.2015 stupa na snagu obveza da se radnicima uručuje:

  • IP1 obrazac za isplaćenu plaću
  • NP1 obrazac za neisplaćenu plaću
  • IO1 obrazac za isplaćenu otpremninu
  • IO2 obrazac za neisplaćenu otpremninu

U skladu s time Pupilla je napravila novu verziju modula Plaća. Više informacija o promjenama možete naći ovdje

Svim postojećim korisnicima tijekom današnjeg dana poslati ćemo ponude za nadogradnju.

Izmjene u evidenciji o radnicima (modul Kadrovi)

Objavljeno: 01.04.2015

Dana 20.03.2015 u NN 32 objavljen je novi pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

U skladu s novim pravilnikom Pupilla je napravila izmjene i dopune u modulu Kadrovi.

Postojeći korisnici modula Kadrovi  novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje

PPO obrazac

Objavljeno:

PU je objavila XML shemu za predaju PPO obrasca putem ePorezne  .

U skladu s time Pupilla je napravila novu verziju programa koja omogućuje izradu XML datoteke.

Postojeći korisnici modula PDV novu verziju mogu besplatno preuzeti ovdje

Objavljeno: 20.03.2015

U najnovijoj verziji programa(od 4521) napravljene su sljedeće preinake:

Modul PDV

(zbog korisnika koji PDV plaćaju prema načelu naplaćeno/plaćeno, da steknu dodatni „nadzor“, putem jednog izvještaja, nad unesenim podacima u Obrazac PDV)
– dodan je novi izvještaj: Knjiga IRA – obračun prema naplaćenoj naknadi
– izmijenjen je izvještaj Evidencija o tražbinama i omogučava se unos intervala vremena (obrtnici)
– izmijenjen je izvještaj Evidencija o obvezama (razdvojene su posebne evidencije) i omogućava se unos intervala vremena (obrtnici)

Modul proračun I i proračun II

– dodano je automatsko zatvaranje troškova i prihoda (3 i 6, 4 i 7, 5 i 8) za tekuću godinu
– dodano je automatsko zatvaranje salda svih konta

Modul Profitni centri

– omogućen je pregled otvorenih stavaka

Modul Financijsko

– u dokumentu Izvod, prilikom dohvata računa kupaca i dobavljača iz tablice, učitava se i oznaka profitnog centra i sada je vidljiva u tablici.

Modul Restoran

– Novi obrazac PP-MI-PO – usklađen sa člankom 32. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

JOPPD obrazac

Objavljeno: 28.02.2015

Budući da je Porezna uprava u zadnji čas napravila dodatne promjene u XML datoteci za JOPPD obrazac i mi smo morali prilagoditi program.

Najnoviju verziju koja sadrži sve promjene možete preuzeti ovdje

JOPPD obrazac – dodatne informacije

Objavljeno: 27.02.2015

Od dana 28.02.2015. Porezna uprava prihvaća JOPPD obrazac samo sa novom XML shemom. Ovo se odnosi ne samo na nove JOPPD obrasce, nego i na sve ispravke i dopune starih JOPPD obrazaca, koji su predani sa starom shemom.

Prethodna verzija programa izrađivala je JOPPD obrazac prema novoj XML shemi samo za obrasce čiji je datum jednak ili veći od 28.02.2015, dok je za obrasce s manjim datumom radila po staroj XML shemi.

Da bi i nakon 28.02.2015. mogli predavati ispravke i dopune starih JOPPD obrazaca, potrebno je instalirati najnoviju verziju programa koju mozete preuzeti ovdje

Nova XML shema za JOPPD obrazac

Objavljeno: 20.02.2015

Poštovani korisnici najnovijeg modula Plaća i Honorari

Porezna uprava je objavila novu XML shemu za JOPPD obrazac, koja će se primjenjivati od 28.02.2015. U skladu s time, Pupilla d.o.o. je objavila novu verziju programa Synesis, u kojoj je ugrađena i nova XML shema.

Novu verziju programa Synesis možete preuzeti i instalirati i prije 28.02.2015, jer ona automatski izrađuje XML datoteku prema novoj ili staroj shemi, ovisno o datumu JOPPD obrasca.

Novu verziju programa Synesis, korisnici najnovijeg modula Plaća/Honorari mogu besplatno preuzeti ovdje.

Greška prilikom nadogradnje programa

Objavljeno: 12.02.2015

Korisnike koji imaju problema prilikom nadogradnje knjiga na verziji 4510 molimo da preuzmu, noviju 4511 verziju u kojoj je problem otklonjen.

Novosti u modulu PDV

Objavljeno: 02.02.2015

Detaljnije informacije o novoj verziji modula PDV možete pronaći ovdje