Osnovni podaci
Cijena s PDV-om: 0,00 kn

Uputstvo (PDF format)
Dokumenti
Partner
Roba/usluga
Grupa roba/usluga
Katalog roba i usluga
Zamjenske šifre roba
Mjesto
PDV tarifni broj
Promjena tarifnog broja artikala
Banka
Valuta
Disketa za POS
Oznaka dokumenta
Izvještaji
Cjenik
Cjenik - po nazivu artikla
Cjenik A
Cjenik A - po nazivu artikla
Cjenik B
Cjenik B - po nazivu artikla
Cjenik C
Cjenik C - po nazivu artikla
Cjenik D
Cjenik D - po nazivu artikla
Cjenik roba i usluga
Cjenik u stranoj valuti
Inventurne liste po grupama roba
Inventurne liste po policama
Inventurne liste za robu
Kontakt osobe
Partneri - email adrese
Partneri - kontakt osobe
Podaci za naljepnice - Robe
Popis grupa roba
Popis mjesta
Popis poslovnih partnera
Popis roba i usluga
Porezi
Preged dokumenata po oznakama
Rekapitulacija dokumenata po oznakama
Žiro računi partnera

Opis grupe

Osnovni podaci su grupa dokumenata koji opisuju temeljne podatke poduzeća, kao što su partneri, artikli, stope poreza i slično... Neophodni su za rad drugih dokumenata, jer se ovi podaci često koriste kao dio nekog drugog dokumenta. Budući da se ovi matični podaci koriste u dokumentima koji spadaju u različite grupe, izdvojeni su u zasebnu grupu koja je zajednička za sve transakcije u programu.

U ovoj grupi nisu uključeni oni matični podaci koji se koriste samo u okviru jedne grupe dokumenata, jer se takvi matični podaci nalaze u onoj grupi u kojoj se i koriste. Na primjer, matični podaci o komitentima blagajne (uplatioci i primaoci) nalaze se u grupi Blagajna, jer se i koriste samo u okviru te grupe.Synesis
  
              
Autoservis
Autoservis II
Blagajna
Članarine
eObrasci
Financijsko
Dividende i udjeli
Inventar
Izvoz
Kadrovi
Kamate
Knjiga gostiju
Knjiga udjela
Komercijalisti
Komisija
Locco vožnja
Maloprodaja II
Materijalno
Montaža
Obrt
Osnovni podaci
PDV
Plaća
Platni promet
Povr. naknada
Prodaja
Profitni centri
Proizvodnja
Proizvodnja II
Proračun I
Proračun II
Putni troškovi
Recepcija
Restoran
Knjiga poslovnih udjela
Robno
Servis
SynesisPOS
Tržišta
Upr. zalihama
Uvoz
Završni račun
     
Fiskalizacija
Rezervacije
Honorari
Odluke i zapisnici