Obrazac PDV-K

Obrazac PDV-K je dokument kojim izrađujete godišnju prijavu poreza na dodanu vrijednost.

Prilikom izrade PDV-K obrasca, nakon što upišete podatke o periodu za kojeg radite obračun, program će automatski napuniti PDV-K obrazac s podacima iz svih kniga URA odnosno IRA, te izvršiti obračun poreza na dodanu vrijednost.

Dobiveni PDVK obrazac u cijelosti odgovara ostalim upisanim podacima i nije ga potrebno mijenjati. Ipak, izmjene učitanih podataka su moguće, pa se PDV-K obrazac može napraviti i uz ručne korekcije iznosa.

Prilikom izrade PDV-K obrasca, program ne uzima u obzir podatke o prethodno plaćenom ili preplaćenom PDV-u, već se ovi podaci moraju dodati na PDV-K obrazac, ako ih ima.

Jednom obračunan i pospremljen, dokument PDV-K obrazac, ako ga se ponovno učita, više ne učitava podatke o PDV-u iz knjiga URA već prikazuje ono stanje kakvo je bilo u trenutku izrade PDV-K obrasca. Stoga, ako ste, nakon izrade PDV-K obrasca izvršili naknadne izmjene u podacima koji utječu na PDV-K obrazac, one neće biti iskazane na starom obrascu, već se takav obrazac mora obrisati i napraviti novi. Samo prilikom izrade novog PDV-K obrasca, program automatski učitava podatke iz svih knjiga U-RA i I-RA.

U slučaju preplate PDV-a, kad postoji pravo na povrat, program ne popunjava automatski polja za upis dijela za koji se traži povrat ili prenosi kao porezni kredit, već se ti podaci ručno upisuju.

Ostali podaci, koji se nalaze na drugoj strani PKV-K obrasca ne popunjavaju se automatski, već ih je potrebno ručno upisati, ako ih ima.

Synesis