Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Plaća

Cijena s PDV-om: 875.00 kn

Dokumenti

Knjiženje plaće P


Sl. put u inozemstvo


Obračunska lista


Rekapitulacija obračunskih lista


Knjiženje plaće


Naknada za rad


Djelatnik


Doprinosi


Dodaci/obustave


Disketa za banku (do 31.12.2013)


Bolovanje i naknade


Datum isplate


Plaća - knjiženje


IP obrazac


Analitička kartica plaće


DNR obrazac


Tabela 01-8


Tabela 01-10


Godišnji obračun poreza


Obračun neisplaćene plaće


Obračun isplaćene plaće


JOPPD


Oznaka stjecatelja


Oznaka primitka


Oznaka neoporezivog primitka


Neoporezivi primici


Kamate na 2. stup MO


Provjera JOPPD-a


Rekapitulacija plaće po datumu isplate


Datoteka za banku


Naknadne isplate plaće iz pret. godine


Tabela 01-11


Izvještaji

Plaćeni porez i prirez - po općinama


Pregled isplata plaće - ugovor s bankom


Pregled isplata plaće - bez ugovora s bankom


Pregled isplate plaće u gotovini


Potpisna lista


Naknada za bolovanje po bankama


Naknada za bolovanje po bankama - bez ugovora


Naknada za bolovanje - isplata u gotovini


Popis obračunskih lista


Obračunati porez - po općinama


Pregled doprinosa


Rekapitulacija doprinosa


Rekapitulacija doprinosa - po djelatnicima


Pregled po naknadama za rad


Rekapitulacija po naknadama za rad


Rekapitulacija naknada za rad po djelatnicima


Pregled dodataka i obustava


Rekapitulacija dodataka i obustava


Djelatnici


Doprinosi


Popis naknada za rad


Dodaci i obustave


Pregled bolovanja i naknada


Rekapitulacija bolovanja i naknada


Popis obračunskih lista po oznaci stjecatelja


Pregled sl.puta u inozemstvo


Pregled obračuna neisplaćene plaće


Pregled obračuna isplaćene plaće


Popis obračunskih lista po oznaci primitka


Pregled bolovanja i naknada po stjecateljima


Popis oznaka stjecatelja


Popis oznaka primitaka


Popis oznaka neoporezivih primitaka


Pregled neoporezivih primitaka


Pregled neoporezivih primitaka po radnicima


Opis grupe

Grupa Plaća koristi se za obračun plaće, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2014.

Da bi mogli izvršiti obračun plaće potrebno je unijeti podatke slijedećim redosljedom:
1. Upisati podatke o mjestima stanovanja i mjestima rada u dokumentu Mjesto (grupa Osnovni podaci)
2. Upisati podatke o doprinosima i stopama doprinosa upotrebom dokumenta Doprinosi
3. Upisati podatke o vrstama rada (redovni rad, prekovremeni,...) upotrebom dokumenta Naknada za rad
4. Upisati podatke o dodacima i ili obustavama od plaće (npr. naknada za prijevoz) upotrebom dokumenta Dodaci/obustave
5. Upisati podatke o djelatnicima za koje se vrši obračun plaće

Kad su jednom ovi podaci upisani, tada se dokumentom Obračunsli list može napraviti obračun. Nakon što za sve radnike upišete obračun, dokumentom Rekapitulacija obračunskih lista možete dobiti zbirnu rekapitulaciju za sve radnike za koje ste izvršili obračun. Na kraju, korisnici koji koriste grupu Financijsko knjigovodstvo, dokumentom Knjiženje plaće mogu izvršiti knjiženje obračuna plaće u financijsko knjigovodstvo.

Grupa Plaća sadrži i JOPPD obrazac, kao i sve podatke koji su potrebni za njegovu izradu.