INO-DOH podaci

INO-DOH podaci je dokument za unos podataka o ino dohotku.

Podaci se u ovaj dokument mogu upisivati ručno, ali i automatski učitavati iz modula Plaća i Honorari.

AUTOMATSKO UČITAVANJE
Klikom na gumb 'Učitaj podatke', program će automatski učitati slijedeće podatke o ino dohotku:
- Podatke o izaslanim radnicima iz modula plaća
- samo za šifre stjecatelja 0004, 0005, 0006, 0007 i 0011
(samo u slučaju kad porez ne plaćaju u RH)
- samo ako su u dokumentu Obračunska lista upisane oznake INO primatelja
- Podatke o obračunatom drugom dohotku
- samo za one obračune kod kojih je upisana šifra INO primatelja
- Podatke o ostalim primicimma
- samo za one obračune kod kojih je upisana šifra INO primatelja
- Podatke o neoporezivim primicima iz modula Plaća i Honorari
- samo za one obračune kod kojih je upisana šifra INO primatelja

Podaci se učitavaju pojedinačno za svaku isplatu, kako bi se dobio pregled svih automatski učitanih podataka.
Prilikom učitavanja u INO-DOH obrazac, ovi podaci će biti zbrojeni po primateljima i vrstama primitaka.

RUČNI UNOS
Podaci o ino dohotku mogu se upisivati i ručno, bilo kao pojedinačne uplate, bilo samo kao ukupni godišnji iznosi.
Ručni unos podatak u ovaj dokument nije nužan, jer se takvi, ručno upisani podaci mogu i direktno upisivati na INO-DOH obrazac, ali u slučaju većeg broja podataka, preporučamo koristenje ovog dokumenta.