INO-DOH obrazac

INO-DOH obrazac je dokument za izradu INO-DOH obrasca.

VRSTA INO-DOH obrasca
Prilikom izrade obrasca, prvo treba odabrati vrstu obrasca (redovni obrazac ili izmjena-dopuna obrasca). Programom je moguće spremiti samo jedan izvorni obrazac za jednu godinu.
Izmjena i dopuna obrazaca može biti i više, ali da bi se one mogle upisivati, prethodno mora postojati spremljen izvorni obrazac.

AUTOMATSKO UČITAVANJE PODATAKA (IZVORNI OBRAZAC)
Ako je odabran izvorni obrazac, program će automatski učitati podatke o ino dohotku koji su upisani dokumentom INO-DOH podaci. Podaci se učitavaju zbirno po primateljima i vrstama primitaka.

Nakon što su podaci učitani, prije spremanja dokumenta potrebno je još učiniti slijedeće:
- upisati podatke o godišnjem uplaćenom porezu u zemlji i inozemstvu, ako ih ima
- postaviti polja IMA POTVRDU na DA, ako postoji potvrda, ili ako će biti dostavljena do 30.11.
- Upisati podatke o ukupno uračunatom porezu i o ukupnom iznosu za uplatu-povrat

Prilikom spremanja dokumenta, program će automatski odrediti redni broj stavke za svaki redak u obrascu.

NAKNADNE IZMJENE-DOPUNE
Ako je odabrana izmjena-dopuna obrasca, program ne učitava podatke automatski, već korisniku ostavlja da u tabelu ručno upiše radni broj stavke koja se mijenja/dodaje.

Ako upišete broj stavke koja se nalazi na redovnom obrascu, program automatski učitava podatke o toj stavci iz izvornog dokumenta, a na korisniku je da ručno napravi potrebne izmjene.

Ako upišete broj stavke kakve nema na izvornom obrascu, program takvu stavku smatra dopunom obrasca, pa se svi podaci u takav redak upisuju ručno. Pri tome vodite računa da ne preskočite redne brojeve, niti da isti redni broj ne upišete dva puta, jer to program ne kontrolira.

RUČNI UNOS PODATAKA
Ako u dokumentu 'INO-DOH podaci' nema upisanih podataka, program ništa ne učitava, nego omogućuje da se podaci na INO-DOH obrazac upisuju ručno. U tom slučaju, ne koriste se ni dokumenti 'INO primatelj' ni 'INO dohodak', nego se svi pojedinačni podaci unose direktno u obrazac. Ovakav način rada je posebno prikladan za brzu izradu jednostavnog INO-DOH obrasca (npr. za jednog primatelja ino mirovine).

ISPIS OBRASCA
Ako se obrazac predaje na papiru, možete ga ispisati pritskom na tipku F8-ispis. Pri tome se posebno ispisuje A strana (podaci o primicima), a posebno B strana (popis izjava, napomena i potpisi)

Ako na kraju obrasca želite upisati napomenu, pritskom na F9-memo možete upisati tekst napomene, koji će biti ispisan na B strani obrasca.

SNIMI OBRAZAC
Klikom na gumb 'Snimi obrazac' program će napraviti XML datoteku za slanje u PU.