INO dohodak

INO dohodak je dokument za definiranje skupa podataka potrebnih za evidentiranje različitih ino dohodaka.

Dokument se sastoji od slijedećih podataka:
- Šifra (i naziv) zemlje platitelja (iz dokumenta Oznake država)
- Šifra i opis primitka (iz dokumenta Oznaka INO primitka)
- UIDO oznaka primitka
- OECD oznaka primitka
- metoda izmjegavanja dvostrukog oporezivanja :
- uračunavanje
- izuzimanje

OECD oznaka biti će automatski učitana iz dokumenta Oznaka INO primitka, ali obratite pažnju na nju, jer možda ne odgovara prirodi vašeg slučaja. (Više informacija o tome možete pronaći u dokumentu Oznaka INO primitka)

UIDO (kratica za Ugovor o Izbjegavanju Dvostrukog Oporezivanja) oznaka primitka ne može se učitati automatski iz šifrarnika primitaka, jer može biti različita od zemlje do zemlje, ovisni o redosljedu članaka ugovora. Zato ovaj podatak treba upisati ručno.

Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja takođe ne može biti automatski učitana iz šifrarnika, jer je različita za različite zemlje i za različite vrste dohodaka u tim zemljama. Za ispravno popunjavanje ovog podatka, potrebno je poznavati detalje ugovora o dvostrukom oporezivanju određene zemlje.