INO primatelj

INO primatelj je dokument za upis podataka o primateljima dohotka iz inozemstva.

Upisuju se slijedeći podaci:
- Naziv i OIB primatelja
- Oznaka zemlje porezne rezidentnosti
- porezni broj u zemlji rezidentnosti
- Broj bankovnog računa u zemlji rezidentnosti

Nakon toga upisuje se šifra INO primitka iz dokumenta INO primitak, a program automatski popunjava ostale podatke o primitku (oznaku, naziv, OECD oznaku, ....)

Budući da se ovim dokumentom ne definiraju samo podaci o primatelju, nego i o vrsti dohotka koje taj primatelj prima, u slučaju da jedna osoba istovremeno prima više različitih INO dohodaka, za svaki od dohodaka treba upisati poseban dokument INO primatelj.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA PLAĆA I HONORARI
Ovaj dokument je posebno važan za korisnike modula Plaća i Honorari, ako će automatski učitavati podatke o ino dohotku iz navedenih modula.

U modulu Plaća, (u slučaju izaslanih radnika), na dokumentu Obračunska lista treba klikom na gumb 'Primatellj' odabrati šifru primatelja iz ovog dokumenta, kako bi program na kraju godine mogao automatski učitati podatke o plaćama u INO-DOH obrazac.
Isto vrijedi i za modul Honorari, za dokumente Obračun drugog dohotka i Ostali primici. U tim dokumentima također treba odabrati šifru primatelja, ako se radi o INO dohotku.

RADNIK
Klikom na gumb 'Radnik', program će otvoriti popis upisanih radnika iz modula Plaća, kako biste iz njega odabrali radnika za kojeg želite definirati šifru INO primatelja. Na ovaj način se ubrzava upis podataka o radniku (Ime, prezime i OIB).

POREZNI OBVEZNIK
Klikom na gumb 'Porezni obveznik', program će otvoriti popis upisanih poreznih obveznika iz modula Honorara, kako biste iz njega odabrali obveznika za kojeg želite definirati šifru INO primatelja. Na ovaj način se ubrzava upis podataka o primatelju (Ime, prezime i OIB).

OBRAZLOŽENJE
Iako u modulu Plaća postoje već podaci o Radnicima, a u modulu Honorari o poreznim obveznicima, za potrebe INO-DOH obrasca bilo je nužno definirati poseban, jedinstven šifrarnik primatelja, jer se na ovom obrascu mogu pojaviti i treće osobe, koje nisu obuhvaćene s modulima Honorari i Plaća. Poseban šifrarnik je nužan i zato što se dokumentom INO primatelj ne definira samo primatelj, nego i vrsta primitka, kako bi se naknadno povezivanje s modulima Plaća i Honorari što više pojednostavilo.