Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Novosti

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2022.g.

Objavljeno: 25.11.2022

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Nova verzija modula Kadrovi

Objavljeno: 13.10.2022

U novoj verziji modula Kadrovi, dodan je dokument ‘Podaci za RAD-1G’, koji je namijenjen za pripremu podataka za izradu godišnjeg statističkog izvještaja o radnicima (RAD-1G).

Budući da se RAD-1G obrazac unosi isključivo ručno, putem web stranica Zavoda za statistiku, iz programa nije moguće automatski napraviti obrazac, ali se svi potrebni statistički podaci automatski učitavaju iz modula Kadrovi i modula Plaća, pa se mogu prepisati u obrazac na stranicama Zavoda za statistiku.

Podaci  za obrazac se učitavaju na sljedeći način:

 • Financijski podaci (tabele 1 i 2) učitavaju se iz knjige prethodne godine iz modula Plaća.
 • Podaci o satnici (tabela 7) učitavaju se iz dokumenta Rekapitulacija radnog vremena iz knjige prethodne godine.
 • Ostali podaci se učitavaju iz dokumenta Evidencija o radnicima iz tekuće poslovne godine. 

Cijena nadogradnje je 250 kn (PDV uključen). Postojećim korisnicima modula Kadrovi, ponude za nadogradnju, poslati ćemo do kraja tjedna.

 

Ponude za module Euro-konverzija i Euro-JOPPD

Objavljeno: 03.08.2022

Pupilla je svim postojećim korisnicima 19. i 20.07. poslala ponude za module Euro-konverzija i Euro-Joppd.

Ako iz nekog razloga niste dobili ponudu, molimo da nam pošaljete mail, pa ćemo vam ponudu poslati ponovo.

 

Novi moduli EURO-konverzija i EURO-JOPPD

Objavljeno: 19.07.2022

Za potrebe prelaska sa kune na euro, u programu Synesis dodana su 2 nova modula.

Modul EURO-konverzija namijenjen je svim korisnicima, a omogućuje:

 • ispis ukupnih iznosa na računima i isplatnim listama u kunama i eurima u Synesisu i SynesisPOSu.
 • Ispis iznosa za isplatu u kunama i eurima na obračunskim listama i obračunu honorara
 • Ispis cjenika i naljepnica u kunama i eurima
 • pripremu i preračun cijena iz kuna u eure za robe, materijale, članarine, inventar…
 • kreiranje početnih stanja za 2023.g. u eurima na osnovu podataka iz 2022.g. u kunama

Modul EURO-JOPPD namijenjen je korisnicima modula Plaća, Honorari i Obrt, a omogućuje pripremu podataka i izradu JOPPD obrazaca u prelaznom periodu, kada se obračuni koji su napravljenu u kunama (prije 1.1.2023.) isplaćuju u eurima (nakon 1.1.2023.), pa se i JOPPD obrazac predaje u eurima. Ovo se prvenstveno odnosi na isplatu plaće za 12. mj. 2022.g., koja se isplaćuje u eurima u 1. mj. 2023.g., a i na ostale isplate za koje se podnosi JOPPD obrazac

Upute za ove module možete pronaći ovdje, a video možete pogledati ovdje

Svim postojećim korisnicima ponude za nove module, biti će poslane tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana

Novu verziju programa Synesis možete pronaći ovdje, a SynesisPOS ovdje

Uvođenje Eura

Objavljeno: 29.06.2022

Dana 12.7.2022. očekuje se konačna odluka o uvođenju eura kao službene valute u RH, kojom bi trebao biti definiran i konačni tečaj za konverziju kuna u eure.

19.07.2022. svim našim korisnicima poslati ćemo ponude za nadogradnju programa.

Zakonsko obaveza iskazivanja iznosa u kunama i eurima počinje tek 5.9.2022.g. tako da je ostavljeno dovoljno vremena za pripreme.

Informacije o poslovanju

Objavljeno: 31.03.2022

U suradnji sa servisom moj-eRačun, u Synesis je dodana mogućnost pregleda poslovnih informacija o traženom partneru (BI).

Ako ste pretplatnik te usluge servisa moj-eRačun, klikom na gumb Učitaj podatke u dokumentu Partner možete upisati OIB poduzeća za koje želite pregledati podatke, a onda klikom na gumb moj-eRačun BI dobiti podatke o osnivačima i poslovanju za zadnje 3 godine kao i podatak je li poduzeće trenutno ili je u zadnjih 180 dana bilo u blokadi

Postojeći korisnici novu verziju mogu besplatno preuzeti ovdje

Promjena cijena za veliki broj roba/usluga

Objavljeno:

U modul Osnovni podaci dodani su dokumenti za promjenu cijena roba/usluga

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje

Video s opisom korištenja možete pogledati ovdje

Rad s prilozima u Synesisu

Objavljeno: 30.03.2022

U Synesis smo dodali mogućnost rada s prilozima do koje možete doći tako da u bilo kojem dokumentu pritisnete Alt-F9 ili prvo kliknete na F9-Memo, pa ovdje na gumb Prilozi.

Sada se uz svaki dokument mogu dodati prilozi u obliku PDF datoteka ili nekog od grafičkih formata (JPG, BMP, PNG…)

Priloge je, također, moguće skenirati ili učitati iz mobitela, a uz svaki dokument moguće je dodati više priloga. Prilikom slanja dokumenta mailom, moguće je odabrati i priloge koje želite poslati sa dokumentom.

Ako se nalazite u dokumenu URA ili IRA, prilikom učitavanja/skeniranja priloga program provjerava postoji li na prilogu eEURA kod i ako ga prepozna, popuniti će dokument sa prepoznatim podacima (partner, iznos računa, razrada PDV-a), pa ga neće trebati upisivati ručno.

Detaljne upute nalaze se u samom Synesisu, a video upute možete pronaći ovdje  

Slanje eRačuna putem ePoslovanje sustava

Objavljeno:

U Synesis smo dodali mogućnost slanja i primanja eRačuna i putem ePoslovanje sustava.

Više informacija o sustavu možete pronaći ovdje, a registrirati se možete ovdje

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2022.

Objavljeno: 03.01.2022

Zbog Uredbe o visini minimalne plaće (NN-117/21) i zbog nove Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN-127/21) s primjenom od 01.01.2022. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaće i Honorari. Detaljan opis možete pronaći ovdje

Upute za zaključak 2021.g. i otvaranje nove 2022.g.

Objavljeno: 30.12.2021

Detaljniji opis postupka zaključka 2021.g. i otvaranje nove knjige za 2022.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Napravili smo nekoliko video uputa za zaključak godine u programima Synesis i SynesisPOS, pa se nadamo da će vam biti korisni  🙂

Povezivanje na WooCommerce web shop

Objavljeno: 15.12.2021

Za korisnike koji žele spojiti Synesis na webshop napravljen s WooCommerce-om, objavili smo novi video sa uputama koji možete pogledati ovdje

Iz Synesisa je moguće u webshop poslati šifrarnik artikala sa stanjem zaliha, a iz web shopa se mogu preuzeti napravljene narudžbe, na osnovu kojih u Synesisu, klikom na gumb, možete, automatski, napraviti račun.

U novim verzijama programa, dodana je i mogućnost automatskog ažuriranja stanja u WooCommerce-u, nakon prodaje robe u fizičkoj poslovnici, tako da stanje u web shopu bude točno.

Synesis V5 – Novosti

Objavljeno: 08.12.2021

Informacije o novostima u Synesisu V5 možete pogledati u ovom videu

Nadogradnja na novu verziju programa besplatna je za sve postojeće korisnike, a možete ju preuzeti ovdje

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2021.g.

Objavljeno: 24.11.2021

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Nova verzija modula Završni račun

Objavljeno: 16.11.2021

Za Završni račun za 2021. g. propisani su novi obrasci i način njihovog popunjavanja.

U skladu s time, napravili smo novu verziju modula Završni račun koja sadrži nove obrasce na papiru i u elektronskom obliku.

Ponude za nadogradnju modula postojećim korisnicima biti će poslane  tijekom dana.

Novi obrazac e-Trgovina

Objavljeno: 12.07.2021

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (NN 1/2021), propisana je obveza izrade i predaje obrasca e-trgovina.

Izvadak teksta iz Pravilnika:
Porezni obveznik koji je u 2020. godini te u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine obavljao isporuke dobara na daljinu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, te telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavlja osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici obvezan je u vezi s istima za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. i za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. dostaviti Poreznoj upravi pojedinačne Preglede telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije do 20. srpnja 2021. godine putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

Korisnici koji koriste zadnju verziju modula PDV, najnoviju verziju Synesisa  s uključenim obrascem ‘e-Trgovina’ mogu besplatno preuzeti ovdje.

O tome jeste li obveznik predaje ovog obrasca ili ne, preporučamo da konzultirate vaš knjig. servis ili savjetodavne kuće

Novi modul OSS

Objavljeno: 02.07.2021

U skladu s izmjenama Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1.7.2021. , vezano na Posebne postupke oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu Pupilla je napravila novi modul za praćenje prodaje na daljinu putem europskog sustava OSS (one stop shop).

Detaljnije informacije o modulu možete pronaći ovdje

Detaljnije informacije o poreznim stopama EU zemalja možete pronaći ovdje i ovdje

 

Tečajne liste EU valuta dostupne su ovdje

Novosti u programu Synesis

Objavljeno: 29.03.2021

U modulima Robno i Maloprodaja II, dodali smo novi dokument ‘Analiza zaliha roba‘ s kojem možete dobiti podatke o prosječnom stanju zaliha, koeficijentu obrtaja i danima vezivanja za sve artikle koji se nalaze za zalihama u modulu Robno i Maloprodaja II.

U modulima Robno i Maloprodaja II, također su već neko vrijeme dodana tri nova dokumenta s kojima možete napraviti dodatne analize o strukturi prodaje:

 • Analiza prometa – po robama
 • Analiza prometa – odabrane robe
 • Analiza prometa – po grupama roba

U modulima Prodaja, Sevis, Servis II, Autoservis i Autoservis II dodali smo novi dokument ‘Stanje računa za predujam

Ovaj dokument povezuje sve račune za predujam s konačnim računima na kojima je taj predujam iskorišten. U dokumentu se odmah vidi ako neki račun za predujam nije povezan s konačnim računom.

Postojeći korisnici gore navedenih modula, novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Izmjene u modulu Platni promet

Objavljeno: 02.03.2021

U skladu s promjenama u pozivu na broj kod isplate neoporezivih primitaka, ažurirali smo modul Platni promet.

Postojeći korisnici, novu verziju programa, sa uključenim izmjenama, mogu besplatno preuzeti ovdje

Novi obrasci PD i OKFŠ

Objavljeno: 11.02.2021

Postojeći korisnici modula Završni račun mogu novu verziju programa sa novim PD obrascem i OKFŠ obrascem besplatno preuzeti ovdje

Upute za zaključak 2020.g. i otvaranje nove 2021.g.

Objavljeno: 31.12.2020

Detaljniji opis postupka zaključka 2020.g. i otvaranje nove knjige za 2021.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Napravili smo nekoliko video uputa za zaključak godine u programima Synesis i SynesisPOS, pa se nadamo da će vam biti korisni  🙂

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2021.

Objavljeno: 23.12.2020

Zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak (NN-138/20),  Uredbe o visini minimalne plaće (NN-119/20) kao i zbog nove Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN-141/20) s primjenom od 01.01.2021. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaća, Honorari i Obrt

Detaljnije informacije možete naći ovdje

Nova verzija modula Paušal

Objavljeno: 16.12.2020

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 1/2020) propisani su novi PO-SD I PO-SD-Z obrasci.

U skladu s time, napravili smo novu verziju modula Paušal. Korisnici postojeće verzije uskoro će dobiti ponudu za zamjensku verziju modula.

Nova verzija modula Intrastat

Objavljeno: 09.12.2020

Od 01.01.2021. podaci o prometu roba (Intrastat obrazac) šalje se prema novim pravilima, tj. prema novoj XML shemi, pa smo u skladu s time napravili novu verziju modula Intrastat.

Više podataka o izvršenim promjenama u programu možete pronaći ovdje.

Korisnici koji imaju modul Intrastat, uskoro će e-mailom dobiti ponudu za zamjensku verziju.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2020.g.

Objavljeno: 25.11.2020

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Fiskalizacija – nova verzija

Objavljeno: 17.11.2020

Izmjenama Pravilnika o fiskalizaciji (NN 70/2020) propisana je obveza ispisa QR koda s podacima o fiskalizaciji na svim fiskaliziranim računima (koji imaju JIR i/ili ZKI).

Obveza stupa na snagu 01.01.2021. godine.

U skladu s time, pripremili smo novu verziju modula Fiskalizacija, koja omogućuje izradu računa sa QR kodom

Korisnicima koji imaju tekuću verziju modula fiskalizacija, ponude za zamjensku verziju biti će poslane u sljedećih nekoliko dana.

Korisnicima programa SynesisPOS (POS kasa) posebno skrećemo pažnju da provjere da li još uvijek koriste iglični/matrični POS štampač (koji koristi obični papir i traku s tintom, poput pisaće mašine), jer takvi štampači ne mogu ispisivati QR kod odgovarajuće kvalitete.

U tom slučaju, neophodno je da prije 01.01.2021 nabave i instaliraju novije, (termičke) štampače, koji će omogućiti grafički ispis, odnosno kvalitetan ispis QR koda.

Promjena u modulu PLAĆA

Objavljeno: 30.10.2020

U skladu s odlukom vlade o povećanju postotka sufinanciranja smanjenih sati rada (s 50% na 70%) , u modulu Plaća (dokument ‘Sufinanciranje smanjenih sati rada’) napravili smo potrebne izmjene kako bi omogućili izračun iznosa sufinanciranja u skladu s novim propisima.

Korisnici koji u obračunu plaće za 10. mjesec imaju radnike za koje traže sufinanciranje smanjenih sati rada, prije izrade obračuna obavezno trebaju preuzeti i instalirati najnoviju verziju programa, koju mogu besplatno preuzeti ovdje.

Novi modul PDV EU

Objavljeno: 22.09.2020

Modul je namijenjen korisnicima koji su zbog prelaska praga isporuke postali obveznici PDV-a u jednoj ili više zemalja članica EU. 

Više informacija o modulu možete pronaći ovdje

Novi modul možete naručiti ovdje, mailom ili pozivom na naše telefone.

Novosti u modulu Plaća

Objavljeno: 01.07.2020

U aktualni modul Plaća, dodan je novi dokument ‘Sufinanciranje smanjenih sati rada’, koji služi za izračun iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanjem radnog vremena.

Više informacija o ovoj potpori možete pronaći na www.hzz.hr

Upute za način obračuna skraćenog radnog vremena nalaze se u F1-Pomoć dokumenta ‘Sufinanciranje smanjenog radnog vremena’.

Postojeći korisnici modula Plaća koji imaju osnova za potraživanje ove potpore, novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Novi modul Servis II

Objavljeno: 21.05.2020

Za korisnika koji imaju duže procese servisiranja, namijenjen je modul Servis II koji u odnosu na modul Servis ima dodatne mogućnosti

 • Izdatnica servisa (izdavanje rezervnih dijelova)
 • Servisni radovi (evidentiranje izvršenih radova)
 • Nalog za servis može se prenijeti u sljedeću godinu

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje