Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Novosti

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2022.

Objavljeno: 03.01.2022

Zbog Uredbe o visini minimalne plaće (NN-117/21) i zbog nove Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN-127/21) s primjenom od 01.01.2022. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaće i Honorari. Detaljan opis možete pronaći ovdje

Upute za zaključak 2021.g. i otvaranje nove 2022.g.

Objavljeno: 30.12.2021

Detaljniji opis postupka zaključka 2021.g. i otvaranje nove knjige za 2022.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Napravili smo nekoliko video uputa za zaključak godine u programima Synesis i SynesisPOS, pa se nadamo da će vam biti korisni  🙂

Povezivanje na WooCommerce web shop

Objavljeno: 15.12.2021

Za korisnike koji žele spojiti Synesis na webshop napravljen s WooCommerce-om, objavili smo novi video sa uputama koji možete pogledati ovdje

Iz Synesisa je moguće u webshop poslati šifrarnik artikala sa stanjem zaliha, a iz web shopa se mogu preuzeti napravljene narudžbe, na osnovu kojih u Synesisu, klikom na gumb, možete, automatski, napraviti račun.

U novim verzijama programa, dodana je i mogućnost automatskog ažuriranja stanja u WooCommerce-u, nakon prodaje robe u fizičkoj poslovnici, tako da stanje u web shopu bude točno.

Synesis V5 – Novosti

Objavljeno: 08.12.2021

Informacije o novostima u Synesisu V5 možete pogledati u ovom videu

Nadogradnja na novu verziju programa besplatna je za sve postojeće korisnike, a možete ju preuzeti ovdje

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2021.g.

Objavljeno: 24.11.2021

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Nova verzija modula Završni račun

Objavljeno: 16.11.2021

Za Završni račun za 2021. g. propisani su novi obrasci i način njihovog popunjavanja.

U skladu s time, napravili smo novu verziju modula Završni račun koja sadrži nove obrasce na papiru i u elektronskom obliku.

Ponude za nadogradnju modula postojećim korisnicima biti će poslane  tijekom dana.

Novi obrazac e-Trgovina

Objavljeno: 12.07.2021

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (NN 1/2021), propisana je obveza izrade i predaje obrasca e-trgovina.

Izvadak teksta iz Pravilnika:
Porezni obveznik koji je u 2020. godini te u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine obavljao isporuke dobara na daljinu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, te telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavlja osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici obvezan je u vezi s istima za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. i za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. dostaviti Poreznoj upravi pojedinačne Preglede telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije do 20. srpnja 2021. godine putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

Korisnici koji koriste zadnju verziju modula PDV, najnoviju verziju Synesisa  s uključenim obrascem ‘e-Trgovina’ mogu besplatno preuzeti ovdje.

O tome jeste li obveznik predaje ovog obrasca ili ne, preporučamo da konzultirate vaš knjig. servis ili savjetodavne kuće

Novi modul OSS

Objavljeno: 02.07.2021

U skladu s izmjenama Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1.7.2021. , vezano na Posebne postupke oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu Pupilla je napravila novi modul za praćenje prodaje na daljinu putem europskog sustava OSS (one stop shop).

Detaljnije informacije o modulu možete pronaći ovdje

Detaljnije informacije o poreznim stopama EU zemalja možete pronaći ovdje i ovdje

 

Tečajne liste EU valuta dostupne su ovdje

Novosti u programu Synesis

Objavljeno: 29.03.2021

U modulima Robno i Maloprodaja II, dodali smo novi dokument ‘Analiza zaliha roba‘ s kojem možete dobiti podatke o prosječnom stanju zaliha, koeficijentu obrtaja i danima vezivanja za sve artikle koji se nalaze za zalihama u modulu Robno i Maloprodaja II.

U modulima Robno i Maloprodaja II, također su već neko vrijeme dodana tri nova dokumenta s kojima možete napraviti dodatne analize o strukturi prodaje:

  • Analiza prometa – po robama
  • Analiza prometa – odabrane robe
  • Analiza prometa – po grupama roba

U modulima Prodaja, Sevis, Servis II, Autoservis i Autoservis II dodali smo novi dokument ‘Stanje računa za predujam

Ovaj dokument povezuje sve račune za predujam s konačnim računima na kojima je taj predujam iskorišten. U dokumentu se odmah vidi ako neki račun za predujam nije povezan s konačnim računom.

Postojeći korisnici gore navedenih modula, novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Izmjene u modulu Platni promet

Objavljeno: 02.03.2021

U skladu s promjenama u pozivu na broj kod isplate neoporezivih primitaka, ažurirali smo modul Platni promet.

Postojeći korisnici, novu verziju programa, sa uključenim izmjenama, mogu besplatno preuzeti ovdje

Novi obrasci PD i OKFŠ

Objavljeno: 11.02.2021

Postojeći korisnici modula Završni račun mogu novu verziju programa sa novim PD obrascem i OKFŠ obrascem besplatno preuzeti ovdje

Upute za zaključak 2020.g. i otvaranje nove 2021.g.

Objavljeno: 31.12.2020

Detaljniji opis postupka zaključka 2020.g. i otvaranje nove knjige za 2021.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Napravili smo nekoliko video uputa za zaključak godine u programima Synesis i SynesisPOS, pa se nadamo da će vam biti korisni  🙂

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2021.

Objavljeno: 23.12.2020

Zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak (NN-138/20),  Uredbe o visini minimalne plaće (NN-119/20) kao i zbog nove Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN-141/20) s primjenom od 01.01.2021. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaća, Honorari i Obrt

Detaljnije informacije možete naći ovdje

Nova verzija modula Paušal

Objavljeno: 16.12.2020

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 1/2020) propisani su novi PO-SD I PO-SD-Z obrasci.

U skladu s time, napravili smo novu verziju modula Paušal. Korisnici postojeće verzije uskoro će dobiti ponudu za zamjensku verziju modula.

Nova verzija modula Intrastat

Objavljeno: 09.12.2020

Od 01.01.2021. podaci o prometu roba (Intrastat obrazac) šalje se prema novim pravilima, tj. prema novoj XML shemi, pa smo u skladu s time napravili novu verziju modula Intrastat.

Više podataka o izvršenim promjenama u programu možete pronaći ovdje.

Korisnici koji imaju modul Intrastat, uskoro će e-mailom dobiti ponudu za zamjensku verziju.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2020.g.

Objavljeno: 25.11.2020

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Fiskalizacija – nova verzija

Objavljeno: 17.11.2020

Izmjenama Pravilnika o fiskalizaciji (NN 70/2020) propisana je obveza ispisa QR koda s podacima o fiskalizaciji na svim fiskaliziranim računima (koji imaju JIR i/ili ZKI).

Obveza stupa na snagu 01.01.2021. godine.

U skladu s time, pripremili smo novu verziju modula Fiskalizacija, koja omogućuje izradu računa sa QR kodom

Korisnicima koji imaju tekuću verziju modula fiskalizacija, ponude za zamjensku verziju biti će poslane u sljedećih nekoliko dana.

Korisnicima programa SynesisPOS (POS kasa) posebno skrećemo pažnju da provjere da li još uvijek koriste iglični/matrični POS štampač (koji koristi obični papir i traku s tintom, poput pisaće mašine), jer takvi štampači ne mogu ispisivati QR kod odgovarajuće kvalitete.

U tom slučaju, neophodno je da prije 01.01.2021 nabave i instaliraju novije, (termičke) štampače, koji će omogućiti grafički ispis, odnosno kvalitetan ispis QR koda.

Promjena u modulu PLAĆA

Objavljeno: 30.10.2020

U skladu s odlukom vlade o povećanju postotka sufinanciranja smanjenih sati rada (s 50% na 70%) , u modulu Plaća (dokument ‘Sufinanciranje smanjenih sati rada’) napravili smo potrebne izmjene kako bi omogućili izračun iznosa sufinanciranja u skladu s novim propisima.

Korisnici koji u obračunu plaće za 10. mjesec imaju radnike za koje traže sufinanciranje smanjenih sati rada, prije izrade obračuna obavezno trebaju preuzeti i instalirati najnoviju verziju programa, koju mogu besplatno preuzeti ovdje.

Novi modul PDV EU

Objavljeno: 22.09.2020

Modul je namijenjen korisnicima koji su zbog prelaska praga isporuke postali obveznici PDV-a u jednoj ili više zemalja članica EU. 

Više informacija o modulu možete pronaći ovdje

Novi modul možete naručiti ovdje, mailom ili pozivom na naše telefone.

Novosti u modulu Plaća

Objavljeno: 01.07.2020

U aktualni modul Plaća, dodan je novi dokument ‘Sufinanciranje smanjenih sati rada’, koji služi za izračun iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanjem radnog vremena.

Više informacija o ovoj potpori možete pronaći na www.hzz.hr

Upute za način obračuna skraćenog radnog vremena nalaze se u F1-Pomoć dokumenta ‘Sufinanciranje smanjenog radnog vremena’.

Postojeći korisnici modula Plaća koji imaju osnova za potraživanje ove potpore, novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Novi modul Servis II

Objavljeno: 21.05.2020

Za korisnika koji imaju duže procese servisiranja, namijenjen je modul Servis II koji u odnosu na modul Servis ima dodatne mogućnosti

  • Izdatnica servisa (izdavanje rezervnih dijelova)
  • Servisni radovi (evidentiranje izvršenih radova)
  • Nalog za servis može se prenijeti u sljedeću godinu

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje

Novi modul Proizvodnja III

Objavljeno:

Da bi olakšali rad korisnicima sa kompleksnijim proizvodnim procesima, napravili smo novi modul Proizvodnja III, koji omogućuje: 

  • Definiranje nusproizvoda uz glavni proizvod
  • Korištenje poluproizvoda u procesu proizvodnje direktno sa skladišta poluproizvoda

Više informacija možete vidjeti ovdje

Odgoda plaćanja PDV-a zbog izvanrednog stanja izazvanog virusom COVID-19

Objavljeno: 15.04.2020

U modulu PDV dodan je dokument COVID-19 koji služi za evidenciju URA/IRA za koje se traži odgoda plaćanja PDVa.

Postojeći korisnici modula PDV novu verziju programa mogu preuzeti ovdje

Veza na Sudski registar

Objavljeno: 27.02.2020

U Synesisu je u dokument Partner dodana mogućnost povezivanja s bazom Sudskog registra i traženje podataka o pravnim osobama preko OIBa

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu preuzeti ovdje

Nova verzija modula Završni račun

Objavljeno: 28.01.2020

U skladu sa izmjenama Pravilnika o porezu na dobit za 2019.g., Pupilla je napravila nadogradnju modula Završni račun.

Osim promjena u PD obrascu, u novoj verziji modula dodan je i PD-IPO obrazac, tj. set dokumenata potrebnih za njegovo popunjavanje

Ponude za nadogradnju modula postojećim korisnicima biti će poslane  tijekom dana.

Upute za zaključak 2019.g. i otvaranje nove 2020.g.

Objavljeno: 30.12.2019

Detaljniji opis postupka zaključka 2019.g. i otvaranje nove knjige za 2020.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjena stope PDVa sa 25% na 13% za ugostitelje

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Promjene parametara u modulima Plaća, Honorari i Obrt od 1.1.2020.

Objavljeno: 24.12.2019

Ovdje možete pronaći upute za promjene parametara u modulima Plaća, Honorati i Obrt od 1.1.2020.

Zaključak godine

Objavljeno: 17.12.2019

Napravili smo nekoliko video uputa za zaključak godine u programima Synesis i SynesisPOS, pa se nadamo da će vam biti korisni  🙂

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2019.g.

Objavljeno: 25.11.2019

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

FINA B2B sustav za slanje eRačuna

Objavljeno: 16.10.2019

U Synesis je dodana mogućnost slanja eRačuna putem FINA B2B sustava.

Za razliku od FINA B2G sustava koji je namijenjen samo za slanje računa obveznicima javne nabave, B2B sustavom se eRačuni mogu slati svim registriranim poduzećima i obrtima u Hrvatskoj, kao i obveznicima javne nabave.

Za spajanje na sustav potreban je aplikacijski potpisni certifikat, koji izdaje FINA.

Spajanje na sustav fiskalnim certifikatima nije moguće.

Korisnici koji su se već registrirali za korištenje B2G sustava i imaju FINA aplikacijski potpisni certifikat, trebaju popuniti prijavnicu i za B2B sustav i dostaviti je u FINU

Video sa uputama možete vidjeti ovdje

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.