Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for July, 2010

Nova verzija modula Plaća

Posted on: July 16th, 2010 by Administrator No Comments

Dana 30.6. objavljen je novi pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 81/10) koji je stupio na snagu 08.07.2010. Pravilnikom je definiran novi OP obrazac koji se nalazi u novoj verziju modula Plaća.

Detaljnije informacije možete naći ovdje

Svim korisnici modula Plaća automatski se šalju ponude za nadogradnju, pa ako ponudu ne dobijete do 19.7., javite se

Nova verzija obrasca PR-RAS-NPF 2.0.2

Posted on: July 15th, 2010 by Administrator No Comments

Preuzimanjem i instaliranjem najnovije verzije programa korisnici modula Neprofit dobiti će i najnoviju verziju PR-RAS-NPF koju zahtijeva FINA.