Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for February, 2012

Izmjene parametara u modulu Plaća

Posted on: February 23rd, 2012 by Administrator No Comments

Prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak, koji se primjenjuje od 01.03.2012. godine, potrebno je izmijeniti parametre (F10) u dokumentima:

Dokument Djelatnik:
PD – neoporezivi dio dohotka 2.200,00 kn
Potrebno je ući u svakog djelatnika i potvrditi promjenu (F7).

Dokument Obračun plaće:
PD – neoporeziv dio dohotka 2.200,00 kn
Dohodak oporeziv 1. stopom PD 2.200,00 kn
Dohodak oporeziv 2. stopom PD 6.600,00 kn

Parametri se mijenjaju već u obračunu plaće za mjesec veljaču, ako se isplaćuje u ožujku.

Pripreme za uvođenje PDV stope 25%

Posted on: February 23rd, 2012 by Administrator No Comments

Za korisnike koji se žele pripremiti na stopu PDV-a od 25% pripremili smo uputu koju možete preuzeti ovdje.

Napominjemo da je za ove pripreme potrebno preuzeti najnoviju verziju programa koju možete naći ovdje.