Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for July, 2012

Nova verzija modula Platni promet

Posted on: July 11th, 2012 by Administrator No Comments

U prodaji je nova verzija modula Platni promet koja radi isključivo s novim HUB 3 obrascima i IBAN kontrukcijom računa. Korisnicima koji već imaju modul Platni promet, poslane su ponude za zamjenu verzije. Cijena zamjenske verzije je 250 kn (PDV uključen)

IBAN konstrukcija računa

Posted on: July 11th, 2012 by Administrator No Comments

Dana 04.06. stupila je na snagu upotreba IBAN konstrukcije žiro računa. U prijelaznom razdoblju (do 31.05.2013) može se koristiti i stara konstrukcija žiro računa (VBDI-Broj računa).

Kako bismo omogućili jednostavan prelazak na IBAN konstrukciju žiro računa, u sve šifarnike koji sadrže brojeve žiro računa dodali smo i polja za upis IBAN-a. Budući da se IBAN broj može automatski preračunati iz postojeće konstrukcije žiro računa, u programu Synesis, u sekciji ‘Alati’ dodali smo novu stavku: ‘Konverzija u IBAN’. Aktiviranjem ove opcije, program će automatski izvršiti izračun IBAN brojeva računa.

Ako koristite modul Plaća, obratite pozornost, ukoliko ste u dokumentu Djelatnik, u polju ‘Broj tekućeg računa’ upisivali podatke prema naputku banke, a ne ispravan broj računa (10 znamenki), prvo prepišite postojeću konstrukciju u novo polje ‘Poziv na broj odobrenja’, a u polje tekući račun upišite ispravan broj tekućeg računa. Tek tada će ‘Konverzija u IBAN’ ispravno izračunati IBAN broj računa.