Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for February, 2014

Promjene u modulima Plaća, Honorari i Platni promet

Posted on: February 13th, 2014 by Administrator No Comments

Ovime vas obavještavamo da smo u dokumentima Neoporezivi primici (modul Plaća) i Neoporezivi primici II (modul Honorari) dodali novo polje ‘datum JOPPD-a’.

Nakon ove promjene, JOPPD obrazac učitava podatke o neoporezivim primicima s datumom JOPPD-a, a ne više s datumom isplate, kako je to bilo do sada.

Novost je i to što za neisplaćene putne naloge (šifra neoporezivog primitka 17) datum isplate može ostati i prazan. Takve obračune bez upisanog datuma isplate, JOPPD obrazac će shvatiti kao neisplaćene, pa će ih iskazivati sa šifrom isplate ‘0-nema isplate’.

U modulu Platni promet dodali smo nove dokumente za automatsku izradu naloga za plaćanje za Neoporezive primitke (modul Plaća), Neoporezive primitke II (modul Honorari) i Ostale primitke (modul Honorari).

Novu verziju programa možete bez besplatno preuzeti ovdje.

Uputa za korisnike koji PD obrazac predaju elektronski, a imaju iskazan gubitak

Posted on: February 5th, 2014 by Administrator No Comments

Prilikom učitavanja Obrasca PD u aplikaciju e-Porezna, kada je u obrascu iskazan preneseni gubitak i gubitak tekuće godine, nije moguće poslati obrazac, ukoliko se direktno u aplikaciji porezne uprave ne unese znak minusa pored učitanog podatka iz Modula e-obrasci.

Drugim riječima, potrebno je ispraviti set podataka na rednim brojevima od 36 do 41, ovisno o tome da li preostaje porezne osnovice ili ostaje poreznog gubitka za prijenos.

Opisana korekcija upisuje se u zaglavlju aplikacije e-Porezna, na stranici Podaci 2.