Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for June, 2016

Problemi s fiskalizacijom od 13.06.2016.

Posted on: June 15th, 2016 by Administrator No Comments

Prema našim saznanjima, od 13.06. kada je PU mijenjala svoje certifikate za fiskalizaciju, korisnici Windowsa XP sa instaliranim Service packom 1 ili 2 više ne mogu komunicirati sa PU.

U Windowse XP je potrebno instalirati Service pack 3 i tada bi komunikacija trebala proraditi.

Također, tijekom ove godine PU je najavila prelazak na TLS 1.1/1.2 standard koji u Windowsima XP nije podržan, pa preporučamo korisnicima da nadograde Windowse na neku noviju verziju (7,8,10,…)

 

Izmjene u modulu Platni promet – SEPA

Posted on: June 2nd, 2016 by Administrator No Comments

Dana 06.06.2016. godine stupa na snagu SEPA standard za predaju platnih naloga. U skladu s time, napravili smo sljedeće izmjene u programu Synesis:

Modul Platni promet:

1. Dodan je novi dokument Platni nalog – plaća za korisnike koji imaju modul Plaća. Ovaj dokument zamjenjuje dosadašnji dokument Platni nalog – isplata plaće, koji se od sada zove ‘Platni nalog – plaća (do 5.6.2016)’
2. U svim drugim dokumentima kojima se izrađuju datoteke s nalozima, dodano je novo polje ‘SEPA:DA/NE’, kojim se definira izrada datoteke s platnim nalozima prema novom standardu.

Modul Plaća:

1. Dokument ‘Datoteka za banku’ više se ne koristi, jer stupanjem na snagu SEPA standarda, nema više posebne datoteke za isplatu plaće.

Novu verziju modula Platni promet postojeći korisnici mogu besplatno preuzeti ovdje.