Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for October, 2017

Posebni cjenici za kupce

Posted on: October 10th, 2017 by Administrator No Comments

U modulu Prodaja, dodali smo novi dokument “Posebni cjenik za kupca”, kojim se za pojedine kupce mogu definirati drugačije cijene za robe/usluge.

Ukoliko je za pojedinog kupca definirana drugačija cijena, program će umjesto cijene iz šifrarnika roba, ponuditi tu, drugačiju cijenu.

Zamjena cijene automatski se događa u dokumentima Ponuda, Račun, Otpremnica, Račun-otpremnica, Zbrojni račun i Odobrenje kupcu.

Postojeći korisnici modula Prodaja novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje

Automatska izrada računa i ponuda

Posted on: October 2nd, 2017 by Administrator No Comments

Za korisnike koji periodički izdaju uvijek iste ili slične ponude i/ili račune, u modul Prodaja dodali smo nove dokumente s kojima jednostavno i brzo možete napraviti ovaj posao.

Lista kupaca je dokument u kojem se definira popis svih kupaca kojima se fakturira određena roba ili usluga. Na ovom popisu svaki kupac može imati različitu količinu i/ili cijenu za odabranu robu/uslugu.

Ako se automatskim fakturiranjem obuhvaća više različitih roba/usluga, onda za svaku od njih treba napraviti posebnu listu.

Kad su liste jednom napravljene, dokumentima Automatska izrada ponuda, Automatska izrada računa i Automatska izrada računa-otpremnica mogu se automatski generirati potrebni dokumenti. Prvo se učita jedna ili više lista kupaca, a program onda automatski napravi račune/ponude.

Za sljedeći mjesec jedino je potrebno ažurirati liste kupaca (ako je bilo promjena) i ponovo ih koristiti prilikom izrade nove serije dokumenata.

Automatski generirani računi/ponude mogu se svi odjednom poslati e-mailom, ispisati na papir, ali i poslati u sustav eFaktura.

Novu verziju programa s automatskim fakturiranjem, besplatno možete preuzeti ovdje.

eFAKTURA

Posted on: October 2nd, 2017 by Administrator No Comments

Kako od početka ove godine i sami koristimo sustav eFaktura, uvjerili smo se u njegovu praktičnost zbog brzine isporuke, smanjenja troškova i jednostavnosti obrade ulaznih računa.

U odnosu na klasično slanje računa poštom, prednosti sustava eFaktura su sljedeće:

  • Slanje jednog računa je jeftinije čak i od poštanske marke
  • U cijenu slanja uključeno i 11-godišnje čuvanje računa u elektroničkom obliku na serveru sustava eFaktura
  • Nema potrebe za ispisom računa (ni za klijenta, niti vlastitog primjerka)
  • Nema potrebe za registratorima, tonerima, papirom, ormarima za čuvanje 11 godina…
  • Korisnici koji kroz program Synesis primaju eFakture, mogu koristiti opciju automatskog knjiženja ulaznih računa (nema ponovnog unosa podataka o dobavljačima, iznosu, PDV-u..)
  • Knjigovodstveni servisi mogu samo s jednim korisničkim računom primati račune za sve svoje klijente i automatski ih knjižiti u programu Synesis.

 

Zbog svih ovih prednosti, mislimo da nam je svima u interesu da se što više korisnika uključi u sustav, pa vas pozivamo da se registrirate i isprobate ga.

Napominjemo da su registracija  i primanje računa u sustavu eFaktura besplatni.

Više informacija o sustavu eFaktura možete pronaći ovdje