Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for November, 2019

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2019.g.

Posted on: November 25th, 2019 by Administrator No Comments

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje