Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for November, 2020

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2020.g.

Posted on: November 25th, 2020 by Administrator No Comments

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Fiskalizacija – nova verzija

Posted on: November 17th, 2020 by Administrator No Comments

Izmjenama Pravilnika o fiskalizaciji (NN 70/2020) propisana je obveza ispisa QR koda s podacima o fiskalizaciji na svim fiskaliziranim računima (koji imaju JIR i/ili ZKI).

Obveza stupa na snagu 01.01.2021. godine.

U skladu s time, pripremili smo novu verziju modula Fiskalizacija, koja omogućuje izradu računa sa QR kodom

Korisnicima koji imaju tekuću verziju modula fiskalizacija, ponude za zamjensku verziju biti će poslane u sljedećih nekoliko dana.

Korisnicima programa SynesisPOS (POS kasa) posebno skrećemo pažnju da provjere da li još uvijek koriste iglični/matrični POS štampač (koji koristi obični papir i traku s tintom, poput pisaće mašine), jer takvi štampači ne mogu ispisivati QR kod odgovarajuće kvalitete.

U tom slučaju, neophodno je da prije 01.01.2021 nabave i instaliraju novije, (termičke) štampače, koji će omogućiti grafički ispis, odnosno kvalitetan ispis QR koda.