Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for November, 2021

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2021.g.

Posted on: November 24th, 2021 by Administrator No Comments

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Nova verzija modula Završni račun

Posted on: November 16th, 2021 by Administrator No Comments

Za Završni račun za 2021. g. propisani su novi obrasci i način njihovog popunjavanja.

U skladu s time, napravili smo novu verziju modula Završni račun koja sadrži nove obrasce na papiru i u elektronskom obliku.

Ponude za nadogradnju modula postojećim korisnicima biti će poslane  tijekom dana.