Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for January, 2022

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2022.

Posted on: January 3rd, 2022 by Administrator No Comments

Zbog Uredbe o visini minimalne plaće (NN-117/21) i zbog nove Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN-127/21) s primjenom od 01.01.2022. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaće i Honorari. Detaljan opis možete pronaći ovdje