Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for December, 2022

Zaključak godine u Synesisu – rekapitulacija

Posted on: December 30th, 2022 by Administrator No Comments

S obzirom da se od 1.1.2023.g. u Hrvatskoj počinje koristiti Euro, zaključak godine je malo kompliciraniji nego inače, pa detaljnije upute za konverziju sa kuna na euro možete pronaći ovdje

Video sa uputama sa konverziju možete vidjeti ovdje

Detaljniji opis postupka zaključka 2022.g. i otvaranje nove knjige za 2023.g. (bez objašnjenja konverzije)

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Također, podsjećamo vas na naše starije video upute za zaključak godine

Postojeći korisnici najnoviju verziju programa Synesis mogu preuzeti ovdje 

Modul EURO-JOPPD – Novi dokumenti

Posted on: December 28th, 2022 by Administrator No Comments

U modul EURO-JOPPD dodali smo dva nova dokumenta:

 • € – Automatska konverzija obračunskih lista
 • € – Automatska izrada IP1 obrasca

Ovim dokumentima konverzija obračunskih lista je puno brža i jednostavnija.

Postojeći korisnici modula novu verziju programa mogu, besplatno, preuzeti ovdje

TZ-2 obrazac

Posted on: December 27th, 2022 by Administrator No Comments

U module Paušal, Obrt i Knjiga gostiju dodan je novi dokument, TZ-2 obrazac.

Namijenjen je za obračun članarine turističkoj zajednici za fizičku osobu koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u.

Postojeći korisnici ovih modula novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje

Kratki podsjetnik za obračun plaće za 12.2022

Posted on: December 27th, 2022 by Administrator No Comments

Cijeli obračun plaće za 12.mj.2022.g. radi se u knjizi za 2022.g.

 • Obračunsku listu za plaće za 12.mj.2022 (isplata u 01.mj.2023) napravite u modulu Plaća u knjizi 2022.g.
  (plaće će biti obračunate i knjižene u kunama.)
 • U modulu EURO-JOPPD u dokumentu €-Obračunska lista učitajte obračunske liste koje ste napravili u modulu Plaća. (U €-Obračunskoj listi, na polju Broj obračuna kliknite na F-11 Tabela i otvorit će se popis obračunskih listi iz modula Plaća, iz kojeg odaberete listu koju želite učitati i konvertirati u EUR ).
 • Napravite €-Rekapitulacija plaće po datumu isplate,
 • Napravite €-JOPPD koji će biti u EUR-u i kojeg šaljete u poreznu upravu
 • Napravite €-Platni nalog plaća

U svakom dokumentu možete kliknuti na F-1 Pomoć i pronaći detaljnije upute.

Zaključak godine u Synesisu – novosti

Posted on: December 22nd, 2022 by Administrator No Comments

Ovdje možete pronaći, nove, dopunjene upute za zaključak 2022.g. u Synesisu.

U novoj verziji programa, dodane su sljedeće novosti:

 • U modulu Euro-konverzija (ako je uključen modulu Platni promet) dodan je dokument €-Nalog za plaćanje
 • U modulu PDV, dokument Obrazac URA dodan je parametar za učitavanje R2 računa po naplati
 • U modulu PDV, dokument URA, u parametre su dodana posebna konta za knjiženje pretporeza u R2 računima

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje

FIFO metoda za vođenje vrijednosti zaliha

Posted on: December 22nd, 2022 by Administrator No Comments

Budući da je zbog inflacije obračun zaliha po FIFO metodi sve zanimljiviji, u program Synesis dodali smo i ovu mogućnost.

Video upute o korištenju obračuna po FIFO metodi možete vidjeti ovdje.

Postojeći korisnici novu verziju programa sa uključenim obračunom po FIFO metodi možete besplatno preuzeti ovdje.

Zaključak godine u SynesisPOSu

Posted on: December 14th, 2022 by Administrator No Comments

Budući da se od 1.1.2023. počinje koristiti EURO, SynesisPOS tijekom zaključka neće automatski prenijeti šifrarnik roba/usluga, kao do sada, nego ga je potrebno ponovo učitati iz knjige za 2023.g. u Synesisu u kojoj su definirane nove cijene u eurima.

Detaljan opis zaključk godine u SynesisPOSu možete pronaći ovdje

Zaključak godine u Synesisu

Posted on: December 7th, 2022 by Administrator No Comments

S obzirom da se od 1.1.2023.g. u Hrvatskoj počinje koristiti Euro, zaključak godine je malo kompliciraniji nego inače, pa detaljne upute možete pronaći ovdje

Video sa uputama možete vidjeti ovdje

Postojeći korisnici najnoviju verziju programa Synesis mogu preuzeti ovdje 

URA-R2

Posted on: December 5th, 2022 by Administrator No Comments

Prema mišljenju PU, od 1.12.2022. mijenja se način obračuna PDV-a za račune primljene od obveznika koji PDV plaćaju po naplati.

U skladu s time, Pupilla je napravila izmjenu u modulu PDV, pa postojeći korisnici ovog modula, novu verziju programa, mogu besplatno preuzeti ovdje

Više informacija i upute za rad možete pronaći ovdje