Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Archive for January, 2024

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2024.

Posted on: January 4th, 2024 by Administrator No Comments

Zbog izmjene Zakona o porezu na dohodak (NN-114/23), zbog Uredbe o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN-125/23) i zbog Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu (NN-150/23) s primjenom od 01.01.2024. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaće, Honorari i Obrt.

Upute možete vidjeti ovdje

Novi modul Napojnice

Posted on: January 2nd, 2024 by Administrator No Comments

Od 1.1.2024. postoji obveza slanja podataka o napojnicama na fiskalizaciju.

Također za obračunate i isplaćene napojnice radnicima obavezno je predati JOPPD obrazac.

U skladu s time Pupilla je napravila novi modul Napojnice, a više informacija možete pronaći ovdje

Korisnici kojima treba modul Napojnice, mogu ga naručiti mailom ili klikom na gumb Narudžba