Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Author Archive

Novi obrazac e-Trgovina

Posted on: July 12th, 2021 by Administrator No Comments

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (NN 1/2021), propisana je obveza izrade i predaje obrasca e-trgovina.

Izvadak teksta iz Pravilnika:
Porezni obveznik koji je u 2020. godini te u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine obavljao isporuke dobara na daljinu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, te telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavlja osobama koje nisu porezni obveznici i koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici obvezan je u vezi s istima za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. i za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. dostaviti Poreznoj upravi pojedinačne Preglede telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU najkasnije do 20. srpnja 2021. godine putem aplikacije za elektroničku predaju Obrasca e-trgovina.

Korisnici koji koriste zadnju verziju modula PDV, najnoviju verziju Synesisa  s uključenim obrascem ‘e-Trgovina’ mogu besplatno preuzeti ovdje.

O tome jeste li obveznik predaje ovog obrasca ili ne, preporučamo da konzultirate vaš knjig. servis ili savjetodavne kuće

Novi modul OSS

Posted on: July 2nd, 2021 by Administrator No Comments

U skladu s izmjenama Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu 1.7.2021. , vezano na Posebne postupke oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu Pupilla je napravila novi modul za praćenje prodaje na daljinu putem europskog sustava OSS (one stop shop).

Detaljnije informacije o modulu možete pronaći ovdje

Detaljnije informacije o poreznim stopama EU zemalja možete pronaći ovdje i ovdje

 

Tečajne liste EU valuta dostupne su ovdje

Novosti u programu Synesis

Posted on: March 29th, 2021 by Administrator No Comments

U modulima Robno i Maloprodaja II, dodali smo novi dokument ‘Analiza zaliha roba‘ s kojem možete dobiti podatke o prosječnom stanju zaliha, koeficijentu obrtaja i danima vezivanja za sve artikle koji se nalaze za zalihama u modulu Robno i Maloprodaja II.

U modulima Robno i Maloprodaja II, također su već neko vrijeme dodana tri nova dokumenta s kojima možete napraviti dodatne analize o strukturi prodaje:

  • Analiza prometa – po robama
  • Analiza prometa – odabrane robe
  • Analiza prometa – po grupama roba

U modulima Prodaja, Sevis, Servis II, Autoservis i Autoservis II dodali smo novi dokument ‘Stanje računa za predujam

Ovaj dokument povezuje sve račune za predujam s konačnim računima na kojima je taj predujam iskorišten. U dokumentu se odmah vidi ako neki račun za predujam nije povezan s konačnim računom.

Postojeći korisnici gore navedenih modula, novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Izmjene u modulu Platni promet

Posted on: March 2nd, 2021 by Administrator No Comments

U skladu s promjenama u pozivu na broj kod isplate neoporezivih primitaka, ažurirali smo modul Platni promet.

Postojeći korisnici, novu verziju programa, sa uključenim izmjenama, mogu besplatno preuzeti ovdje

Novi obrasci PD i OKFŠ

Posted on: February 11th, 2021 by Administrator No Comments

Postojeći korisnici modula Završni račun mogu novu verziju programa sa novim PD obrascem i OKFŠ obrascem besplatno preuzeti ovdje

Upute za zaključak 2020.g. i otvaranje nove 2021.g.

Posted on: December 31st, 2020 by Administrator No Comments

Detaljniji opis postupka zaključka 2020.g. i otvaranje nove knjige za 2021.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Napravili smo nekoliko video uputa za zaključak godine u programima Synesis i SynesisPOS, pa se nadamo da će vam biti korisni  🙂

Promjene u obračunu plaća i honorara od 1.1.2021.

Posted on: December 23rd, 2020 by Administrator No Comments

Zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak (NN-138/20),  Uredbe o visini minimalne plaće (NN-119/20) kao i zbog nove Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN-141/20) s primjenom od 01.01.2021. godine potrebno je prilagoditi parametre u modulima Plaća, Honorari i Obrt

Detaljnije informacije možete naći ovdje

Nova verzija modula Paušal

Posted on: December 16th, 2020 by Administrator No Comments

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 1/2020) propisani su novi PO-SD I PO-SD-Z obrasci.

U skladu s time, napravili smo novu verziju modula Paušal. Korisnici postojeće verzije uskoro će dobiti ponudu za zamjensku verziju modula.

Nova verzija modula Intrastat

Posted on: December 9th, 2020 by Administrator No Comments

Od 01.01.2021. podaci o prometu roba (Intrastat obrazac) šalje se prema novim pravilima, tj. prema novoj XML shemi, pa smo u skladu s time napravili novu verziju modula Intrastat.

Više podataka o izvršenim promjenama u programu možete pronaći ovdje.

Korisnici koji imaju modul Intrastat, uskoro će e-mailom dobiti ponudu za zamjensku verziju.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2020.g.

Posted on: November 25th, 2020 by Administrator No Comments

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

Fiskalizacija – nova verzija

Posted on: November 17th, 2020 by Administrator No Comments

Izmjenama Pravilnika o fiskalizaciji (NN 70/2020) propisana je obveza ispisa QR koda s podacima o fiskalizaciji na svim fiskaliziranim računima (koji imaju JIR i/ili ZKI).

Obveza stupa na snagu 01.01.2021. godine.

U skladu s time, pripremili smo novu verziju modula Fiskalizacija, koja omogućuje izradu računa sa QR kodom

Korisnicima koji imaju tekuću verziju modula fiskalizacija, ponude za zamjensku verziju biti će poslane u sljedećih nekoliko dana.

Korisnicima programa SynesisPOS (POS kasa) posebno skrećemo pažnju da provjere da li još uvijek koriste iglični/matrični POS štampač (koji koristi obični papir i traku s tintom, poput pisaće mašine), jer takvi štampači ne mogu ispisivati QR kod odgovarajuće kvalitete.

U tom slučaju, neophodno je da prije 01.01.2021 nabave i instaliraju novije, (termičke) štampače, koji će omogućiti grafički ispis, odnosno kvalitetan ispis QR koda.

Promjena u modulu PLAĆA

Posted on: October 30th, 2020 by Administrator No Comments

U skladu s odlukom vlade o povećanju postotka sufinanciranja smanjenih sati rada (s 50% na 70%) , u modulu Plaća (dokument ‘Sufinanciranje smanjenih sati rada’) napravili smo potrebne izmjene kako bi omogućili izračun iznosa sufinanciranja u skladu s novim propisima.

Korisnici koji u obračunu plaće za 10. mjesec imaju radnike za koje traže sufinanciranje smanjenih sati rada, prije izrade obračuna obavezno trebaju preuzeti i instalirati najnoviju verziju programa, koju mogu besplatno preuzeti ovdje.

Novi modul PDV EU

Posted on: September 22nd, 2020 by Administrator No Comments

Modul je namijenjen korisnicima koji su zbog prelaska praga isporuke postali obveznici PDV-a u jednoj ili više zemalja članica EU. 

Više informacija o modulu možete pronaći ovdje

Novi modul možete naručiti ovdje, mailom ili pozivom na naše telefone.

Novosti u modulu Plaća

Posted on: July 1st, 2020 by Administrator No Comments

U aktualni modul Plaća, dodan je novi dokument ‘Sufinanciranje smanjenih sati rada’, koji služi za izračun iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanjem radnog vremena.

Više informacija o ovoj potpori možete pronaći na www.hzz.hr

Upute za način obračuna skraćenog radnog vremena nalaze se u F1-Pomoć dokumenta ‘Sufinanciranje smanjenog radnog vremena’.

Postojeći korisnici modula Plaća koji imaju osnova za potraživanje ove potpore, novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Novi modul Servis II

Posted on: May 21st, 2020 by Administrator No Comments

Za korisnika koji imaju duže procese servisiranja, namijenjen je modul Servis II koji u odnosu na modul Servis ima dodatne mogućnosti

  • Izdatnica servisa (izdavanje rezervnih dijelova)
  • Servisni radovi (evidentiranje izvršenih radova)
  • Nalog za servis može se prenijeti u sljedeću godinu

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje

Novi modul Proizvodnja III

Posted on: May 21st, 2020 by Administrator No Comments

Da bi olakšali rad korisnicima sa kompleksnijim proizvodnim procesima, napravili smo novi modul Proizvodnja III, koji omogućuje: 

  • Definiranje nusproizvoda uz glavni proizvod
  • Korištenje poluproizvoda u procesu proizvodnje direktno sa skladišta poluproizvoda

Više informacija možete vidjeti ovdje

Odgoda plaćanja PDV-a zbog izvanrednog stanja izazvanog virusom COVID-19

Posted on: April 15th, 2020 by Administrator No Comments

U modulu PDV dodan je dokument COVID-19 koji služi za evidenciju URA/IRA za koje se traži odgoda plaćanja PDVa.

Postojeći korisnici modula PDV novu verziju programa mogu preuzeti ovdje

Veza na Sudski registar

Posted on: February 27th, 2020 by Administrator No Comments

U Synesisu je u dokument Partner dodana mogućnost povezivanja s bazom Sudskog registra i traženje podataka o pravnim osobama preko OIBa

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu preuzeti ovdje

Nova verzija modula Završni račun

Posted on: January 28th, 2020 by Administrator No Comments

U skladu sa izmjenama Pravilnika o porezu na dobit za 2019.g., Pupilla je napravila nadogradnju modula Završni račun.

Osim promjena u PD obrascu, u novoj verziji modula dodan je i PD-IPO obrazac, tj. set dokumenata potrebnih za njegovo popunjavanje

Ponude za nadogradnju modula postojećim korisnicima biti će poslane  tijekom dana.

Upute za zaključak 2019.g. i otvaranje nove 2020.g.

Posted on: December 30th, 2019 by Administrator No Comments

Detaljniji opis postupka zaključka 2019.g. i otvaranje nove knjige za 2020.g.

SynesisPOS

Maloprodaja II

Robno

Materijalno

Knjiga gostiju i Recepcija

Promjena stope PDVa sa 25% na 13% za ugostitelje

Promjena stope PDVa zbog ulaska/izlaska iz sustava PDVa

Promjene parametara u modulima Plaća, Honorari i Obrt od 1.1.2020.

Posted on: December 24th, 2019 by Administrator No Comments

Ovdje možete pronaći upute za promjene parametara u modulima Plaća, Honorati i Obrt od 1.1.2020.

Zaključak godine

Posted on: December 17th, 2019 by Administrator No Comments

Napravili smo nekoliko video uputa za zaključak godine u programima Synesis i SynesisPOS, pa se nadamo da će vam biti korisni  🙂

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2019.g.

Posted on: November 25th, 2019 by Administrator No Comments

Detaljne upute za izradu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada možete pronaći ovdje

FINA B2B sustav za slanje eRačuna

Posted on: October 16th, 2019 by Administrator No Comments

U Synesis je dodana mogućnost slanja eRačuna putem FINA B2B sustava.

Za razliku od FINA B2G sustava koji je namijenjen samo za slanje računa obveznicima javne nabave, B2B sustavom se eRačuni mogu slati svim registriranim poduzećima i obrtima u Hrvatskoj, kao i obveznicima javne nabave.

Za spajanje na sustav potreban je aplikacijski potpisni certifikat, koji izdaje FINA.

Spajanje na sustav fiskalnim certifikatima nije moguće.

Korisnici koji su se već registrirali za korištenje B2G sustava i imaju FINA aplikacijski potpisni certifikat, trebaju popuniti prijavnicu i za B2B sustav i dostaviti je u FINU

Video sa uputama možete vidjeti ovdje

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

Slanje putem FINA B2G sustava

Posted on: July 25th, 2019 by Administrator No Comments

Prema informacijama koje smo dobili od FINA, za slanje eRačune javnim i sektorskim naručiteljima (FINA B2G) iz Synesisa, potreban je samo aplikacijski certifikat. 

Primjer popunjenog obrasca možete naći ovdje, a prazan zahtjev koji možete popuniti je ovdje

Za dobivanje certifikata potrebno je popuniti i ugovor o obavljanju usluga certificiranja koji možete pronaći ovdje

Slanje eRačuna putem HT EDI sustava

Posted on: July 25th, 2019 by Administrator No Comments

U Synesis smo dodali mogućnost slanja eRačuna i putem HT EDI  sustava.

Više informacija o sustavu možete pronaći ovdje, a aktivaciju usluge možete napraviti ovdje

Za slanje eRačuna putem HT EDI usluge između ostalog je potreban i aplikacijski potpisni certifikat, koji izdaje FINA.

Primjer popunjenog zahtjeva za izdavanje certifikata možete pronaći ovdje, a prazan zahtjev koji možete popuniti je dostupan ovdje

Video sa uputama možete vidjeti ovdje

Slanje eRačuna putem FINA B2G sustava

Posted on: July 18th, 2019 by Administrator No Comments

U Synesis je dodana mogućnost slanja eRačuna putem FINA B2G sustava.

Za spajanje na sustav potreban je aplikacijski potpisni certifikat, koji izdaje FINA.

Spajanje na sustav fiskalnim ili certifikatima za pristup na ePoreznu nije moguće.

Video sa uputama možete vidjeti ovdje

Postojeći korisnici novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje.

SEPA – promjene od 01.06.2019.

Posted on: May 30th, 2019 by Administrator No Comments

Od 1.6.2019. na datoteke za platni promet primjenjuju se nova SEPA pravila.

U Synesis je dodan šifrarnik namjena plaćanja koje se koriste prilikom izrade platnih naloga.

Pri automatskoj izradi platnih naloga za isplatu plaća i honorara program će ove namjene popuniti sam.

Postojeći korisnici modula Platni promet, novu verziju programa mogu besplatno preuzeti ovdje

Synesis – YouTube kanal

Posted on: May 13th, 2019 by Administrator No Comments

Ovdje od sada možete pronaći video kanal s uputstvima i savjetima za korištenje naših programa.

Automatski obračun plaće

Posted on: May 13th, 2019 by Administrator No Comments

U modulu Plaća dodan je novi dokument Automatski obračun plaće.

Dokument je namijenjen za automatsku izradu obračunskih lista na temelju podataka o satnici i korisnicima s više zaposlenih bi trebao znatno ubrzati obračun plaća

VAŽNO
Obračunske liste automatski generirane ovim dokumentom bit će kompletne i završene samo u ‘najjednostavnijim’ slučajevima. Ako, na primjer, neki od radnika ima zaštićeni račun, tada je nužno takvu obračunsku listu naknadno otvoriti i klikom na odgovarajući gumb izvršiti raspodjelu iznosa plaće na redovni i zaštićeni račun.

U svakom slučaju, preporučamo da automatski generirane liste uvijek provjerite prije nego što zaključite obračun plaće.

Više informacija o ovom dokumentu možete pronaći klikom na F1-Pomoć u samom dokumentu.

Postojeći korisnici zadnje verzije modula Plaća novu verziju mogu, besplatno, preuzeti ovdje