Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Automatska izrada računa i ponuda

Objavljeno: 02.10.2017

Za korisnike koji periodički izdaju uvijek iste ili slične ponude i/ili račune, u modul Prodaja dodali smo nove dokumente s kojima jednostavno i brzo možete napraviti ovaj posao.

Lista kupaca je dokument u kojem se definira popis svih kupaca kojima se fakturira određena roba ili usluga. Na ovom popisu svaki kupac može imati različitu količinu i/ili cijenu za odabranu robu/uslugu.

Ako se automatskim fakturiranjem obuhvaća više različitih roba/usluga, onda za svaku od njih treba napraviti posebnu listu.

Kad su liste jednom napravljene, dokumentima Automatska izrada ponuda, Automatska izrada računa i Automatska izrada računa-otpremnica mogu se automatski generirati potrebni dokumenti. Prvo se učita jedna ili više lista kupaca, a program onda automatski napravi račune/ponude.

Za sljedeći mjesec jedino je potrebno ažurirati liste kupaca (ako je bilo promjena) i ponovo ih koristiti prilikom izrade nove serije dokumenata.

Automatski generirani računi/ponude mogu se svi odjednom poslati e-mailom, ispisati na papir, ali i poslati u sustav eFaktura.

Novu verziju programa s automatskim fakturiranjem, besplatno možete preuzeti ovdje.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Websites\pupillahr\pupilla.hr\wwwroot\wp-content\themes\Synesis\single.php on line 18