Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Autoservis II

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Izdatnica A


Prijem vozila


Izvršeni radovi


Račun A II


Ponuda za servis


Vozilo


Serviser


Račun AG II


Račun za predujam


Storno računa za predujam


Ponuda autoservisa


Stanje računa za predujam


Status prijema vozila


Datoteka izlaznih računa


Izvještaji

Pregled prijema vozila


Pregled prijema vozila po vrstama servisa


Pregled izdatnica A


Pregled Izvršenih radova


Pregled izvršenih radova po vrstama servisa


Pregled Računa A II


Pregled ponuda za servis


Pregled Izdatnica A po artiklima


Rekapitulacija Izdatnica A po artiklima


Pregled izvršenih radova po vrstama radova


Rekapitulacija izvršenih radova po vrstama radova


Pregled izvršenih radova po serviserima


Rekapitulacija izvršenih radova po serviserima


Nezaračunati redovni servisi


Popis servisera


Popis vozila


Pregled Računa A II po načinima plaćanja


Pregled izdatnica A po vrstama servisa


Rekapitulacija Izdatnica A po vrstama servisa


Pregled Računa AG II


Pregled Računa AG II po načinima plaćanja


Popis računa za predujmove


Popis storno računa za predujmove


Pregled predujmova po načinima plaćanja


Pregled zarade autoservisa


Zarada po prijemu vozila


Pregled ponuda autoservisa


Opis grupe

Autoservis II je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja autoservisa.

Poslovni proces počinje odokumentom Prijem vozila gdje se upisuju podaci o vozilu i vlasniku vozila. Također, potrebno je definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih vozila.

Tijekom servisa, dokumentom Izdatnica A evidentira se utrošak materijala i rezervnih dijelova, a dokumentom Izvršeni radovi evidentiraju se obavljene usluge.

Nakon što je servis obavljen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun A II). Prilikom izrade računa, u polje 'broj prijema' upisuje se broj Prijema vozila, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima iz dokumenata Izdatnica A i Izvršeni radovi.

Da biste ustanovili koji su redovni radni nalozi ostali otvoreni (nefakturirani), upotrijebite izvještaj 'Nenaplaćeni redovni servisi'

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima - serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima po serviserima.
Dokumentom Vozilo upisuju se podaci o vozilu i vlasniku vozila. Podaci o vlasniku vozila prethodno moraju biti upisani putem dokumenta Partner iz grupe Osnovni podaci.

RAZLIKA IZMEĐU GRUPA AUTOSERVIS I AUTOSERVIS II

Grupa Autoservis II je namijenjena većim servisima kod kojih je neophodno razdvojiti funkciju skladišta od funkcije servisiranja. U ovoj grupi izdavanje materijala prati se kroz poseban dokument (Izdatnica A), kojeg izrađuje skladištar, a prijem vozila i evidencija izvršenih radova prate se putem dokumenata Prijem vozila i Izvršeni radovi.

Za male autoservise, koji nemaju posebnog skladištara zaduženog za stanje zaliha, može se koristiti grupa Autoservis, jer se u njemu podaci o utrošenim materijalima i izršenim radovima upisuju direktno na dokument Nalog za autoservis, koji ujedno ima i funkciju prijema vozila. Na ovaj način, skraćuje se postupak izrade dokumentacije, jer se umjesto tri dokumenta, radi samo jedan.