Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Autoservis

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Ponuda za servis


Vozilo


Nalog za autoservis


Račun A


Serviser


Račun AG


Račun za predujam


Storno računa za predujam


Ponuda autoservisa


Stanje računa za predujam


Datoteka izlaznih računa


Izvještaji

Pregled radnih sati po serviserima


Rekapitulacija radnih sati po serviserima


Pregled ponuda za servis


Pregled radnih naloga autoservisa


Pregled Računa A


Pregled radnih naloga po serviserima


Pregled radova po vozilima


Pregled radova po kupcima


Pregled radnih naloga po vrstama radova


Rekapitulacija po vrstama radova


Otvoreni radni nalozi autoservisa


Pregled radova po serviserima


Rekapitulacija radova po serviserima


Popis servisera


Popis vozila


Pregled radnih naloga po vrstama servisa


Pregled Računa A po načinima plaćanja


Pregled Računa AG po načinima plaćanja


Pregled Računa AG


Popis računa za predujmove


Popis storno računa za predujmove


Pregled predujmova po načinima plaćanja


Pregled ponuda autoservisa


Opis grupe

Autoservis je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja autoservisa.

Poslovni proces počinje otvaranjem servisnog naloga gdje se upisuju podaci o vozilu, te o vlasniku vozila. Tijekom servisa, u radni nalog se dopisuju podaci o ugrađenim dijelovima i izvršenom radu. Za svaki radni nalog meže se definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih vozila.

Nakon što je servis obavljen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun A). Prilikom izrade računa, u polje 'broj naloga' upisuje se broj naloga za servis, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima iz dokumenta Nalog za servis.

Da biste ustanovili koji su radni nalozi ostali otvoreni (nefakturirani), upotrijebite izvještaj 'Otvoreni radni nalozi autoservisa'

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima - serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima po serviserima.

RAZLIKA IZMEĐU GRUPA AUTOSERVIS I AUTOSERVIS II

Grupa Autoservis II je namijenjena većim servisima kod kojih je neophodno razdvojiti funkciju skladišta od funkcije servisiranja. U ovoj grupi izdavanje materijala prati se kroz poseban dokument (Izdatnica A), kojeg izrađuje skladištar, a prijem vozila i evidencija izvršenih radova prate se putem dokumenata Prijem vozila i Izvršeni radovi.

Za male autoservise, koji nemaju posebnog skladištara zaduženog za stanje zaliha, može se koristiti grupa Autoservis, jer se u njemu podaci o utrošenim materijalima i izršenim radovima upisuju direktno na dokument Nalog za autoservis, koji ujedno ima i funkciju prijema vozila. Na ovaj način, skraćuje se postupak izrade dokumentacije, jer se umjesto tri dokumenta, radi samo jedan.