Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Članarine i naknade

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Članarina / naknada


Obračun članarine - naknade


Potvrda o uplati


Dug iz prethodne godine


Obračun članarine - naknade F


Izvještaji

Kartice članova


Popis članova


Kartice članova - sve članarine


Stanje članarina


Neplaćene članarine


Plaćene članarine


Popis svih članova


Popis aktivnih članova


Popis neaktivnih članova


Popis članarina - naknada


Rekapitulacija svih članarina


Opis grupe

Članarine i naknade su grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za obračun i praćenje naplate članarina i drugih vrsta naknada koje se periodički obračunavaju uvijek istim obveznicima i, u principu, uvijek u istom iznosu.

Praćenje naplate članarina može se vršiti na tri načina:

1. Korisnici koji imaju modul Financijsko i Blagajna, naplatu članarine evidentiraju putem izvoda žiro računa odnosno putem dokumenta Uplatnica C iz grupe Blagajna, a obveze i plaćanje članarine prate u okviru saldakonta na kontu Potraživanja za članarine-naknade kojeg definirate u parametrima dokumenta Članarina-naknada.

2. Korisnici koji nemaju modul Financijsko, niti grupu Blagajna, naplatu članarine evidentiraju putem dokumenta Potvrda u uplati, a praćenje plaćene/neplaćene članarine-naknade vrši se putem izvještaja o plaćenim članarinama u ovoj grupi

3. Korisnici koji nemaju modul Financijsko, a imaju grupu Blagajna, naplatu članarine putem žiro računa evidentiraju putem dokumenta Potvrda u uplati, a gotovinske uplate kroz blagajnu evidentiraju putem dokumenta Uplatnica C. Praćenje plaćene/neplaćene članarine-naknade vrši se putem izvještaja u ovoj grupi


Korisnici koji imaju grupu Platni promet, za obračunate članarine mogu automatski izraditi HUB obrasce.

Redosljed rada je slijedeći:

- Prvo se dokumentom Članarina-naknada definira jedna ili više različitih vrsta članarina-naknada

- Zatim se u dokumentu Partner, za sve partnere koji su obveznici plaćanja članarine-naknade,
u tabelu članarina upisuju podaci o članarinama-naknadama koje oni plaćaju. (Kad određeni partner
prestane biti obveznik plaćanja članarine-naknade, briše se stavka o članarini-naknadi koja je upisana
u dokumentu Partner).

- Slijedi izrada dokumenta Obračun članarine-naknade i njezin ispis u obliku Računa, Rješenja ili Obračuna, po izboru.

- Korisnici grupe Platni promet, mogu za obračunatu članarinu izraditi HUB-1 obrasce

- Korisnici koji nemaju modul Financijsko knjigovodstvo niti modul Blagajna, putem dokumenta
Potvrda u uplati evidentiraju primitak uplate

- Korisnici koji imaju modul Blagajna, gotovinske uplate članarina prate putem dokumenta Uplatnica C

- Korisnici koji naplatu članarina prate kroz izvještaje iz ove grupe, putem dokumenta
Dug iz prethodne godine prenose otvorena salda naknada-članarina u novu poslovnu godinu.