Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Dividende i udjeli

Cijena s PDV-om: 60.00 €

Dokumenti

Član društva


DU obrazac


Isplata dobiti


Odluka o raspodjeli dobiti


Isplata dividende


Isplata akontacije dobiti


Isplata akontacije dividende


Izvještaji

Popis isplata dobiti


Popis isplata dividende


Popis isplata akontacija dobiti


Popis isplata akontacije dividende


Pregled isplata udjela u dobiti po članovima


Pregled isplata dividendi po članovima


Dnevnik isplata članovima društva


Popis članova društva


Članovi društva


Pregled isplata udjela u dobiti po godinama


Pregled isplata dividendi po godinama


Popis odluka o raspodjeli dobiti


Pregled nepriznatih isplata akontacija


Pregled priznatih isplata akontacija


Pregled odluka o raspodjeli dobiti po članovima


Pregled odluka o raspodjeli dobiti po godinama


Opis grupe

Dividende i udjeli je modul namijenjen za :
- izradu odluke o raspodjeli dobiti
- izradu dokumenata za isplatu dobiti i dividende
- izradu dokumenata za isplatu akontacije dobiti i akontacije dividende
- izradu DU obrasca

Posebno skrećemo pažnju na dokument 'Član društva', koji se koristi kao matični podatak u dva modula: Knjiga poslovnih udjela' i 'Dividende i udjeli'.

Korisnici koji već od prije imaju modul 'Knjiga poslovnih udjela', sigurno već imaju upisane podatke o članovima društva. Nakon instalacije modula 'Dividende i udjeli', u podacima o članovima (dokument 'Član društva') program zahtijeva dodatne podatke o članovima društva koji su potrebni za automatsko knjiženje i izradu virmana.

Vrlo je važno da se već postojeći podaci o članovima društva dopune s novim podacima, prije nego se počnu koristiti ostali dokumenti iz ovog modula.