Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Fiskalizacija

Cijena s PDV-om: 50.00 €

Dokumenti

Poslovni prostor


Operater blagajne


Naplatni uređaj


Testiranje veze sa PU


Izbor certifikata


Odluka o slijednosti računa


Parametri fiskalizacije


Naknadno slanje računa na fiskalizaciju


Račun F


Račun MI


Naknadna fiskalizacija napojnica


Izvještaji

Pregled slanja računa na fiskalizaciju


Pregled promjene parametara fiskalizacije


Popis poslovnih prostora


Popis naplatnih uređaja


Popis operatera blagajne


Pregled Računa F po načinima plaćanja


Pregled Računa F


Pregled računa MI


Pregled Računa MI po načinima plaćanja


Pregled računa MI po artiklima


Rekapitulacija računa MI po artiklima


Opis grupe

Fiskalizacija je grupa dokumenata i izvještaja putem kojih je moguće provesti postupak fiskalizacije računa, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Ova verzija uključuje i ispis QR koda s podacima o fiskalizaciji, koji je obavezan od 01.01.2021.

OBVEZNICI FISKALIZACIJE
Obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, te sve fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak od samostalnog rada, bez obzira na način naplate računa. Korisnici koji sve svoje račune naplaćuju putem žiro-računa ne moraju račune slati na fiskalizaciju, ali su unatoč tome obveznici fiskalizacije, pa su dužni na računima iskazivati sve dodatne elemete koji su propisani Zakonom o fiskalizaciji.

U skladu s time, korisnike modula Fiskalizacija možemo podijeliti u dvije grupe, ovisno o tome da li će slati račune na fiskalizaciju, ili ne.

Korisnici koji neće slati račune na fiskalizaciju, obvezni su na računima osigurati sljedeće elemente koji su propisani Zakonom:

DODATNI OBAVEZNI ELEMENTI RAČUNA - BEZ OBZIRA NA NAČIN PLAĆANJA

1) datum i vrijeme izdavanja računa
- Datum izdavanja računa je datum kad je račun fizički napisan.
- Ovaj datum nije nužno jednak datumu računa u smislu zakona o PDV-u.
(na primjer, kod izdavanja zbirnog računa za isporuke iz prethodnog mjeseca)

2) Broj računa obavezno mora imati slijedeću strukturu:
- redni broj računa (svake godine obvezno počinje od 1)
- oznaka poslovnog prostora (mora biti prethodno utvrđen internim aktom)
- oznaka naplatnog uređaja (Svaki naplatni uređaj mora imati svoju oznaku)

3) Oznaka operatera naplatnog uređaja
- na svakom računu mora biti iskazana oznaka operatera
- kad se podaci šalju u poreznu upravu, šalje se i podatak o OIB-u operatera

4) Način plaćanja
- oznaka način plaćanja (novčanice, kartice, ček, transakcijski račun, ostalo)

OSTALI OBVEZNI ELEMENTI RAČUNA - SAMO AKO SE ŠALJE NA FISKALIZACIJU

5) Zaštitni kod izdavatelja - ZKI
- ovaj broj generira program (naplatni uređaj)
- nije obvezan na računu ako se račun ne šalje na fiskalizaciju

2) Jedinstveni identifikator računa - JIR
- ovaj broj generira server porezne uprave
- nije obvezan na računu ako se račun ne šalje na fiskalizacju

OSTALE OBVEZE
Obveznici fiskalizacije (bez obzira na način plaćanja) dužni su donijeti još i odluku o poslovnim prostorima, kako bi, u skladu s njom, mogli sprovesti mjere fiskalizacije. Korisnici programa Synesis ovu odluku mogu automatski generirati i ispisati putem dokumenta 'Odluka o slijednosti računa'

PROVOĐENJE MJERA FISKALIZACIJE U PROGRAMU SYNESIS
Nakon aktiviranja modula Fiskalizacija, svi dokumenti u programu Synesis koji podliježu fiskalizaciji (računi, odobrenja kupcima...) dobivaju dodatna obvezna polja za podatke propisane Zakonom. Nakon toga potrebno je učiniti slijedeće:

1. Dokumentom Poslovni prostor treba definirati barem jedan poslovni prostor.
- U najvećem broju slučajeva, to će biti i maksimalno potreban broj poslovnih prostora.
- Više informacija o tome kako definirati poslovne prostore, pronaći ćete u opisu dokumenta Poslovni prostor.
2. Definirati šifre naplatnih uređaja.
- U programu Synesis, svaki pojedini tip računa je poseban naplatni uređaj.
- više informacija o načinu definiranja naplatnih uređaja nalazi se u opisu dokumenta naplatni uređaj
3. Definirati šifre operatera blagajne i upisati njihove OIB-e
4. U svakom od računa (Račun, Račun-otpremnica, odobrenje,...) upisati nove parametre
- Upisuje se oznaka naplatnog uređaja za taj tip računa
- upisuje se 'default' operater naplatnog uređaja

I to je manje-više sve što trebaju učiniti korisnici koji neće slati račune na fiskalizaciju.

Ostali korisnici trebaju učiniti još i slijedeće:

1. Osigurati internet priključak na svakom računalu sa kojeg će se raditi fiskalizacija
- ovo radite sami.
2.. Nabaviti i instalirati FINA certifikat za pristup serveru porezne uprave
- certifikat treba instalirati na svako računalo s kojeg će se računi slati na fiskalizaciju.
- certifikati se dobivaju u FINI, a ne u Pupilli (bilo je korisnika koji su ih htjeli kupiti od nas)
- upute za instalaciju certifikata također daje FINA
3. Programu Synesis treba 'reći' koji certifikat da koristi za fiskalizaciju
- ovo se radi dokumentom 'Izbor certifikata'
4. U dokumentu 'Parametri fiskalizacije' potrebno je definirati sljedeće:
- OIB izdavatelja računa
- način fiskalizacije (da li šaljete sve račune ili samo gotovinske)
- aktivirati sustav fiskalizacije

Više informacija o parametrima fiskalizacije naći ćete u opisu dokumenta Parametri fiskalizacije.

KAKO RADI FISKALIZACIJA
Na svakom računu obavezan je podatak o načinu plaćanja. Ovisno o tome kako ste postavili parametar 'Način slanja na fiskalizaciju', program će na fiskalizaciju slati sve račune (ako ste tako odabrali), ili samo one račune koji nisu plaćeni putem transakcijskog računa (gotovina, kartica, ček, ostalo).

Fiskalizacija se provodi u trenutku spremanja dokumenta. Ako se račun treba poslati na fiskalizaciju, program će izračunati ZKI (zaštitni kod izdavatelja) i poslati ga zajedno s ostalim podacima o računu u poreznu upravu.

Nakon toga program čeka na odgovor porezne uprave. Ako program primi odgovor od porezne uprave, računu dodaje JIR (kojeg dobiva od PU) i sprema ga u bazu.

Ako odgovor nije stigao, račun se sprema bez JIR-a. Takav račun je dopušteno i ispisati i uručiti kupcu, ali ste obvezni naknadno ga poslati na fiskalizaciju unutar 48 sati.

Dokumentom 'Naknadno slanje računa na fiskalizaciju', u svakom trenutku možete provjeriti ima li neposlanih računa i, ako ih ima, naknadno ih poslati.

Prilikom izlaska iz knjige, program Synesis provjerava ima li neposlanih računa, i ako ih ima, pita vas da li ih želite poslati na fiskalizaciju.

NAKNADNA IZMJENA RAČUNA
Mogućnosti izmjene podataka na računima koji su poslani na fiskalizaciju su ograničene. Mogu se mijenjati samo oni podaci koji ne utječu na ukupan iznos i financijsku strukturu računa. Ali, mogu se dopisivati podaci o plaćanjima računa, odnosno bilo koji drugi podatak, koji ne utjeće na izračun ZKI-a (zaštitni kod izdavatelja). Prilikom naknadnih izmjena dokumenta, program provjerava da li navedena izmjena mijenja ZKI. Ako ga mijenja, onda spremanje takve izmjene nije dopušteno.

Brisanje računa koji je poslan na fiskalizaciju također nije dopušteno. Ako je neki račun potrebno stornirati, umjesto brisanja treba koristiti novi 'STORNO' gumb koji se nalazi na svakom dokumentu koji podliježe fiskalizaciji. Ovaj gumb ima dvije funkcije:
- može se koristiti samo za storniranje dokumenta
(tada automatski izrađuje novi račun, koji je identičan onome koji se stornira, ali sa suprotnim predznacima na iznosima)
- može se koristiti za naknadnu promjenu načina plaćanja računa
(u tom slučaju, automatski se izrađuje storno starog računa i novi račun, s novim načinom plaćanja)

RAČUN F
U modulu Fiskalizacija, dodan je još jedan novi račun, 'Račun F'. Ovaj račun ne sprovodi nikakva automatska knjiženja u niti jednom modulu, nego služi za fiskalizaciju računa iz prethodne godine. Prema Zakonu o fiskalizaciji, na fiskalizaciju se moraju slati i računi iz prethodnih godina, ako su plaćeni gotovinski. Budući da svi računi u programu Synesis vrše automatska knjiženja, dodali smo ovaj račun, kako biste mogli na fiskalizaciju slati i ovakve račune, bez da se pri tome knjiže u poslovne knjige.

I to je više-manje to.

Dodatne informacije o svakoj pojedinoj operaciji možete pronaći u opisu pojednih dokumenata iz ovog modula.