Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Honorari

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Obračun drugog dohotka


Porezni obveznik


Ostali primici


Datum isplate honorara


Službeni put u inozem.


Potvrda o isplaćenom primitku


Potvrda o isplaćenim ostalim primicima


Neoporezivi primici II


JOPPD


Oznaka stjecatelja


Oznaka primitka


Oznaka neoporezivog primitka


Datum isplate ostalih primitaka


Kamate na 2. stup MO - honorari


Izvještaji

Pregled drugog dohotka


Pregled drugog dohotka po poreznim obveznicima


Pregled isplata drugog dohotka


Pregled ostalih primitaka


Pregled ostalih primitaka po poreznim obveznicima


Popis poreznih obveznika


Neisplaćeni drugi dohodak


Potvrda o isplaćenom primitku


Popis oznaka stjecatelja


Popis oznaka primitaka


Popis oznaka neoporezivih primitaka


Pregled drugog dohotka po vrstama


Pregled poreza i prireza od drugog dohotka po općinama


Pregled neoporezivih primitaka II


Pregled neoporezivih primitaka II po poreznim obveznicima


Pregled poreza i prireza od ostalih primitaka po općinama


Pregled neoporezivih primitaka II po bankama


Pregled isplata drugog dohotka po bankama


Opis grupe

Honorari su grupa dokumenata i izvještaja namijenjeni za obračun i evidentiranje honorara, ali i drugih primitaka koji se ne smatraju plaćom.

Prvo se dokumentom Porezni obveznik upisuju podaci o poreznim obveznicima za koje će se vršiti obračun primitaka.
Zatim se dokumentima Obračun drugog dohotka, Ostali primici i 'Sluzbeni put u inoz.' vrši obračun poreza, prireza i doprinosa za odabrane primitke, a na kraju se izrađuje JOPPD obrazac.