Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

INO-DOH

Cijena s PDV-om: 60.00 €

Dokumenti

INO-DOH obrazac


Oznaka INO primitka


INO-DOH podaci


INO primatelj


Oznaka države


INO dohodak


INO platitelj


INO izjava


Izvještaji

Popis oznaka država


Popis oznaka INO primitka


Popis INO dohodaka


Popis INO platitelja


Popis INO primatelja


Pregled INO-DOH podataka


Opis grupe

INO-DOH je grupa dokumenata i izvještaja za obradu dohotka iz inozemstva i izradu INO-DOH obrasca.

Modul se sastoji od slijedećih dokumenata:
a) osnovni šifrarnici
- Oznaka države (šifrarnik država)
- Oznaka INO primitka (Šifre primitaka)

Ovi šifrarnici se isporučuju s već upisanim podacima.
Posebno skrećemo pažnju na šifrarnik 'Oznaka INO primitaka', koji sadrži i OECD oznake primitaka, koje ne
moraju nužno biti točne za svaki slučaj. Više informacija možete pronaći u pomoći ovog dokumenta.

b) izvedeni šifrarnici
- INO dohodak, INO platitelj i INO primatelj

Ove šifrarnike kreira sam korisnik,
- ako će INO-DOH obrazac automatski učitavati iz modula Plaća i Honorari
- ako će ručno upisivati veću količinu podataka

c) podaci za izradu obrasca
- INO-DOH podaci
- koristi se automatsko učitavanje podataka iz modula Plaća i Honorari
- koristi se za ručni unos većeg broja podataka

- INO-DOH obrazac, može se popunjavati:
- automatskim učitavanjem podataka iz dokumenta INO-DOH podaci
- ručno, bez korištenja šifrarnika is skupine b), prikladno za izradu jednostavnih obrazaca (do 3 retka)

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA PLAĆA I HONORARI
Korisnici modula Plaća i Honorari u dokumentima:
- Obračunska lista (Plaća)
- Neoporezivi primici (Plaća)
- Obračun drugog dohotka (Honorari)
- Ostali primici (Honorari)
- Neoporezivi primici II (Honorari)

dobivaju red za upis šifre INO primatelja, koji je potreban za automatsko učitavanje podataka u modul INO-DOH.

NAPOMENA ZA 2017. godinu.
Da bi podaci o INO-dohotku za 2017 godinu bili automatski učitani u INO-DOH modul, potrebno je u u gore navedenim dokumentima iz 2017. godine dodati šifre INO primatelja. Također, ako ste u 2016. godini imali obračun čija je isplata bila u 2017. godini, tada i u knjizi za 2016. godinu treba aktivirati modul INO-DOH, kako bi se i na tim dokumentima dodali podaci o INO primateljima.

Alternativno, podatke o isplatama obračuna iz 2016. godine možete ručno dodati na dokument INO-DOH podaci, kako bi izbjegli aktiviranje modula INO-DOH u knjizi za 2016. godinu (što je vjerojatno puno brže i jednostavnije rješenje).