Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Kadrovi

Cijena s PDV-om: 100.00 €

Dokumenti

Podaci za RAD-1G


Evidencija o radnicima


Osobe na stručnom osposobljavanju


Radnici student servisa


Radnici učeničkog servisa


Učenici na praktičnoj nastavi


Evidencija radnog vremena


Plan odsutnosti radnika


Pregled godišnjih odmora


Rekapitulacija radnog vremena


Osobe koje obavljaju rad za opće dobro


Radnici ustupljeni od povezanog društva


Izdvojena lokacija


Aktivni radnici na dan


Izvještaji

Evidencija radnog vremena


Evidencija radnog vremena - po radnicima


Rekapitulacija radnog vremena - po radnicima


Rekapitulacija radnog vremena


Popis osoba na stručnom usavršavanju


Popis radnika student servisa


Popis radnika učeničkog servisa


Popis učenika na praktičnoj nastavi


Evidencija o radnicima


Plan odsutnosti


Plan odsutnosti po vrstama


Evidencija o radnicima - aktivni radnici


Evidencija o radnicima - neaktivni radnici


Evidencija radnog vremena II


Evidencija radnog vremena II - po radnicima


Rekapitulacija radnog vremena II


Rekapitulacija radnog vremena II - po radnicima


Popis radnika privremeno ustupljenih od povezanog društva


Popis osoba na radu za opće dobro


Evidencija odsutnosti


Evidencija odsutnosti - po radnicima


Rekapitulacija odsutnosti


Rekapitulacija odsutnosti - po radnicima


Evidencija o radnicima - aktivni radnici po radnom vremenu


Evidencija o radnicima - aktivni radnici po vrsti ugovora


Rekapitulacija radnog vremena - po lokacijama


Rekapitulacija radnog vremena II - po lokacijama


Evidencija radnog vremena - po lokacijama


Evidencija radnog vremena II - po lokacijama


Popis izdvojenih lokacija


Opis grupe

Grupa Kadrovi namijenjena je za izradu evidencije o radnicima, te za praćenje njihove prisutnosti na radu.

Redosljed operacija u ovom modulu je slijedeći :

1. Prvo se dokumentom Evidencija o radnicima upišu osnovni podaci o svim radnicima.
2. Dokumentom Plan odsutnosti upisuju se podaci o planiranoj odsutnosti radnika (godišnji, bolovanja...)
3. Dokumentom Evidencija radnog vremena svakodnevno se vodi evidencija o prisutnosti i odsutnosti radnika
4. Dokumentom Rekapitulacija radnog vremena izrađuju se mjesečni (ili tjedni) pregledi radnog vremena,
(na temelju kojih se mogu automatski izrađivati obračuni plaće u modulu PLAĆA)
5. Dokumentom Pregled godišnjih odmora mogu se vidjeti podaci o iskorištenom i neiskorištenom godišnjem odmoru)

Na kraju godine, dokumentom Podaci za RAD-1G mogu se pripremiti statistički podaci za godišnji izvještaj RAD-1G.


Za detaljnije informacije, pogledajte opis pojedinih dokumenata.