Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Kamate

Cijena s PDV-om: 60.00 €

Dokumenti

Obračun kamata


Izvještaji

Popis obračuna kamata


Opis grupe

Grupa Kamate koristi se za obračun kamata.

Obračun kamata je izdvojeni modul, koji ne vrši nikakva knjiženja niti se ne veže na nikakve podatke koji postoje u programu Synesis.