Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Knjiga gostiju

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Stalni gost


Prijava za MUP


Prijava TZ


Prijava gosta


Poslovna jedinica


Šifre država


Putna isprava


Granični prijelaz


Odjava TZ


Grupa gostiju


Obračun boravišne pristojbe


Prijava-odjava TZ modemom


TU-11 (do 31.12.2010)


TU-11


eVisitor - prijava


eVisitor - odjava


TZ-2 obrazac


Izvještaji

Popis gostiju po grupama


Popis gostiju prema poduzećima


Popis grupa gostiju


Rekapitulacija gostiju po poduzećima


Rekapitulacija po vrsti usluge


Knjiga gostiju - domaći gosti


Knjiga gostiju - strani gosti


Popis država


Popis putnih isprava


Popis graničnih prijelaza


Popis poslovnih jedinica


Knjiga popisa gostiju


Popis stalnih gostiju


Popis stalnih gostiju po državama


Dolasci po državama


Knjiga stranih gostiju


Knjiga gostiju


Opis grupe

Knjiga gostiju je grupa dokumenata i izvještaja namijenjenja za administrativno praćenje gostiju u turističkom objektu.

Da biste uopće mogli koristiti dokumente iz grupe Knjiga gostiju, potrebno je da prvo dokumentom Smještajni objekt upišete podatke o smještajnom objektu (hotel, motel, kamp...).
Program omogućuje vođenje knjige gostiju za više smještajnih objekata istovremeno. U tom slučaju, za svaki smještajni objekt potrebno je upisati sve smještajne objekte upotrebom dokumenta Smještajni objekt.

Slijedeći korak je upis šifarnika. To su dokumenti Šfre država, Putna isprava i Granični prijelaz. U ove dokumente upisuju se šifarnici propisani od strane MUP-a. Prilikom otvaranja nove knjige, program će vam ponuditi da automatski učita već unaprijed pripremljene šifrarnike, tako da ih ne morate sami upisivati.

Nakon što su upisani šifarnici, može se vršiti upis podataka o gostima, putem dokumenta Prijava gosta. Nakon što upišete podatke o gostima, možete izraditi obrasce za prijavu gostiju MUP-u i turističkoj zajednici putem dokumenata Prijava MUP i Prijava TZ.

Po odlasku gosta, potrebno je još izraditi dokument Odjava TZ, kako bi se ispravno obračunala boravišna taksa.

Na temelju upisanih podataka, program automatski izrađuje knjigu gostiju, mjesečni statistički izvještaj, kao i cijeli niz dodatnih izvještaja po raznim kriterijima.

ZAKLJUČAK GODINE
Na kraju poslovne godine, potrebno je izvršiti zaključak knjige (gumb Alati na izborniku knjiga) kako bi se pripremila nova knjiga za novu poslovnu godinu. Tijekom zaključka, program automatski prenosi u slijedeću poslovnu godinu sve goste koji su započeli boravak u jednoj godini, a završavaju u drugoj. Također, prenose se i svi šifarnici kao i podaci o sobama i cijenama soba.

Nakon što je izvršen zaključak godine, program će za novu poslovnu godinu otvoriti novu knjigu u kojoj se nalaze podaci spremni na rad u novoj poslovnoj godini.