Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Komercijalisti

Cijena s PDV-om: 90.00 €

Dokumenti

Komercijalisti


Izvještaji

Prodaja artikala po komercijalistima


Pregled prodaje po komercijalistima i robama


Pregled prodaje po komercijalistima


Zarada po komercijalistima


Zarada po komercijalistima i robama


Pregled računa po komercijalistima


Pregled računa-otpremnica po komercijalistima


Pregled otpremnica po komercijalistima


Pregled računa-otpremnica II po komercijalistima


Pregled odobrenja po komercijalistima


Pregled računa II po komercijalistima


Pregled otpremnica II po komercijalistima


Pregled INO prodaje po komercijalistima


Pregled INO usluga po komercijalistima


Pregled INO prodaje po komercijalistima i robama


Pregled INO prodaje po komercijalistima i uslugama


Pregled Računa K po komercijalistima


Pregled Računa G po komercijalistima


Opis grupe

Grupa komercijalisti namijenjena je onim korisnicima koji svoju prodaju žele pratiti po komercijalistima.

U grupi se nalazi dokument za definiranje prodajnog osoblja, te izvještaju koji prikazuju rezultate njihovog rada.

Korisnici koji koriste i modul Profitni centri, uz podatak o komercijalisti mogu odmah zapisati i šifru profitnog centra kojem on pripada.

Ovaj modul nije neophodan onim korisnicima koji koriste grupu Profitni centri, i koji kao profitne centre definiraju prodajno osoblje, jer se i kroz profitne centre dobivaju slični rezultati. Korisnici koji koriste grupu Profitni centri, a kod kojih profitni centri ne predstavljaju prodajno osoblje, trebaju koristiti ovu grupu ukoliko žele pratiti prodaju po komercijalistima.