Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Locco vožnja

Cijena s PDV-om: 60.00 €

Dokumenti

Putni nalog - locco vožnja


Odredište


Vozač


Izvještaji

Pregled putnih naloga locco vožnje


Pregled vožnji


Popis relacija locco vožnje


Popis vozača locco vožnje


Pregled vožnji prema vozačima


Pregled vožnji prema relacijama


Rekapitulacija vožnji po vozačima


Rekapitulacija vožnji po relacijama


Pregled locco vožnje po datumu JOPPD-a


Opis grupe

Locco vožnja je grupa dokumenata i izvještaja za obračun locco vožnje.

Grupa Locco vožnja omogućuje obračun locco vožnje za neograničeni broj vozača istovremeno. Da bi mogli napraviti obračun, potrebno je prvo upisati podatke o vozačima u dokument Vozač. Za svakog vozača za kojeg želite raditi obračun, potrebno je upisati jednu stavku u dokument Vozač. Upis podataka u dokument Vozač potreban je i onda kada se obračun radi samo za jednog vozača.

Prilikom upisa podataka o vozaču, u parametrima dokumenta upisuju se knjigovodstveni računi troškova locco vožnje i obveze prema vozaču, koji se koriste prilikom automatskog knjiženja Putnog naloga - locco vožnja u financijsko knjigovodstvo. Ako se obračun radi za više vozača, za svakog vozača mogu se otvoriti drugi knjigovodstveni računi.

Nakon upisa podataka o vozačima, potrebno je upisati podatke o odredištima. Ovi se podaci upisuju dokumentom Odredište. Upisana odredišta vrijede za sve vozače za koje se radi obračun.

Dokumentom Putni nalog - locco vožnja upisuju se podaci o izvršenim vožnjama. Ako se obračun radi za više vozača, tada se prije početka unosa podataka treba odabrati vozač za kojeg se vrši unos podataka. U slučaju da je definiran samo jedan vozač, tada se ne vrši izbor vozača već se odmah upisuju podaci za obračun putnog naloga.

Dokument Putni nalog - locco vožnja automatski knjiži obračun locco vožnje u financijsko knjigovodstvo.