Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Neprofit KPI

Cijena s PDV-om: 100.00 €

Dokumenti

Izlazni račun


Ulazni račun


Primici N


Izdaci N


Vrsta izdatka N


Vrsta primitka N


Račun N


G-PR-IZ-NPF (do 31.12.2022)


G-PR-IZ-NPF


Izvještaji

Knjiga primitaka - izdataka


Knjiga - ulaznih računa


Knjiga - izlaznih računa


Primici - po vrstama


Izdaci - po vrstama


Izdaci - po vrstama (zbirno)


Primici - po vrstama (zbirno)


Primici - po AOP oznakama


Izdaci - po AOP oznakama


Izdaci - po AOP oznakama (zbirno)


Primici - po AOP oznakama (zbirno)


Pregled izlaznih računa


Pregled ulaznih računa


Pregled plaćanja ulaznih računa


Pregled plaćanja izlaznih računa


Knjiga primitaka - izdataka po načinima plaćanja


Primici - izvan KPI


Izdaci - izvan KPI


Popis primitaka N


Popis izdataka N


Knjiga primitaka - izdataka po partnerima


Knjiga primitaka - izdataka po partnerima (zbirno)


Pregled ulaznih računa po partnerima


Pregled izlaznih računa po partnerima


Pregled plaćanja izlaznih računa - po partnerima


Pregled plaćanja ulaznih računa - po partnerima


Opis grupe

Neprofit KPI je modul namijenjen neprofitnim udrugama koje vode jednostavno knjigovodstvo.

U modulu se nalaze dokumenti za evidentiranje primitaka i izdataka, odnosno ulaznih i izlaznih računa i njihovih plaćanja.

U modulu se nalazi i dokument Račun N, namijenjen za izdavanje računa obveznicima koji nisu u sustavu PDVa i koji nisu obveznici fiskalizacije.

Na temelju upisanih podataka, program automatski učitava podatke u G-PR-IZ-NPF obrazac.

NAPOMENA ZA MODUL ČLANARINE I NAKNADE
U modulu članarine i naknade, dokument 'Potvrda o uplati' automatski knjiži primljene uplate za članarine u knjigu primitaka-izdataka.