Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Obrt

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Doprinosi obrtnika


Obrtnik


Vrsta primitka


Vrsta izdatka


Primici


Izdaci


P-PPI obrazac


JOPPD (do 31.12.2023)


Oznaka stjecatelja


Oznaka primitka


Oznaka neoporezivog primitka


Bolovanje obrtnika


Neoporezivi primici obrtnika


Kamate na 2. stup MO obrtnika


Sl. put u inozemstvo obrtnika


Izvod obrtnika


Kompenzacija obrtnika


Početno stanje žiro računa


Izvod obrtnika D


Početno stanje deviznog računa


Devizni račun


TZ-2 obrazac


TZ-1 obrazac


JOPPD


Izvještaji

Izdaci po dobavljačima - zbirno


Primici i izdaci po partnerima - zbirno


Primici po vrstama


Primici po vrstama - zbirno


Izdaci po vrstama


Izdaci po vrstama - zbirno


Vrste primitaka


Vrste izdataka


Knjiga primitaka i izdataka - zbirno po mjesecima


Primici i izdaci po partnerima


Primici po kupcima


Izdaci po dobavljačima


Primici po kupcima - zbirno


Primici izvan KPI


Izdaci izvan KPI


Primici izvan KPI - zbirno


Izdaci izvan KPI - zbirno


Knjiga primitaka i izdataka


Promet žiro računa


Promet deviznog računa


Primici izvan KPI - po partnerima


Izdaci izvan KPI - po partnerima


Popis oznaka stjecatelja


Popis oznaka primitaka


Popis oznaka neoporezivih primitaka


Opis grupe

Obrt je grupa dokumenata za vođenje knjige primitaka i izdataka, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2016.

Podaci u knjigu primitaka i izdataka unose se ručno putem dokumenata Primitak i Izdatak, ali i automatski od strane drugih dokumenata. Tako, na primjer, dokument URA, iz grupe PDV, automatski knjiži izdatke u knjigu Primitaka i izdataka na temelju podataka o plaćenim računima. Isto tako, dokument Račun, koji automatski knjiži plaćanja računa u knjigu IRA, također automatski knjiži i primitke u knjigu primitaka i izdataka.

Svi dokumenti koji automatski knjiže u knjigu primitaka i izdataka, na ekranu, u zaglavlju dokumenta imaju gumb na kojem piše 'KPI'. Klikom miša na ovaj gumb, biti će prikazana sva knjiženja u knjigu primitaka i izdataka koja su automatski izvršena od strane promatranog dokumenta.

Kod korisnika koji koriste grupe kao što su PDV, Prodaja, Maloprodaja i druge, većina upisa u knjigu primitaka i izdataka obaviti će automatski od strane dokumenata iz navedenih grupa, a ručno treba knjižiti samo one poslovne promjene koje nisu obuhvaćene automatskim knjiženjem dokumenata iz navedenih grupa.