Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Paušal

Cijena s PDV-om: 80.00 €

Dokumenti

PO-SD obrazac


Automatska evidencija prometa


Račun PO


Evidencija prometa


EP obrazac


Ponuda PO


TZ-1 obrazac


PO-SD-Z obrazac


Poduzetnik


TZ-2 obrazac


Izvještaji

Knjiga prometa


Popis Računa PO


Popis Računa PO - po načinima plaćanja


Popis Računa PO - nenaplaćeni


Popis Računa PO - plaćanja


Pregled evidencije prometa


Pregled evidencije prometa - nenaplaćeni


Pregled evidencije prometa - plaćanja


Popis Računa PO - po kupcima


Opis grupe

Modul Paušal namijenjen je obrtnicima i privatnim iznajmljivačima koji su obveznici paušalnog poreza na dohodak. Budući da obrtnici promet evidentiraju prema naplati računa, a privatni iznajmljivači prema datumu izdavanja računa, ove dvije kategorije korisnika će na različite načine koristiti dokumente koji se nalaze u ovom modulu.

RAČUN PO
U dokumentu Račun PO obrtnici nužno moraju upisivati datum plaćanja, dok iznajmljivači to ne moraju, ako ne žele kroz program pratiti plaćanja računa.

EVIDENCIJA PROMETA
U dokumentu Evidencija prometa obrtnici također moraju upisivati datume plaćanja, dok iznajmljivači ne moraju, ako ne žele.

AUTOMATSKA EVIDENCIJA PROMETA
Ovaj dokument je namijenjen samo za obrtnike. Dokument automatski učitava podatke o računima koji su izdani iz drugih modula (Prodaja, Servis, Maloprodaja) i knjiži ih u knjigu prometa.

EP OBRAZAC
Ovaj dokument je namijenjen samo za privatne iznajmljivače. Dokument nije prikladan za obrtnike, jer se računi iskazuju s datumom izdavanja računa.

PO-SD OBRAZAC
Namijenjen je isključivo za obrtnike. To je godišnji izvještaj o ostvarenom prometu.

PO-SD-Z OBRAZAC
Ispunjava se samo u slučaju kad obrt vode dva ili više supoduzetnika.

OBRAZLOŽENJE
Obrtnici knjigu prometa vode prema realiziranoj naplati, pa je za knjiženje u knjigu prometa bitan datum plaćanja računa. Takvi korisnici na Računu PO i na Evidenciji prometa nužno moraju upisivati podatke u datumu plaćanja da bi bili evidentirani u knjizi prometa.

Privatni iznajmljivači Evidenciju prometa vode uvijek s datumom izdavanja računa, bez obzira na njihov datum plaćanja. Za njih je namijenjen dokument EP obrazac, koji automatski učitava sve račune i druge promete samo na temelju datuma računa.

FISKALIZACIJA
Svi obveznici paušalnog poreza su od 01.07. 2017. i obveznici fiskalizacije. Modul Paušal računa na ovu činjenicu, pa kod korisnika-obrtnika automatski učitava podatke o računima na temelju podataka o načinu plaćanja koji je odabran u postupku fiskalizacije računa. Računi koji su fiskalizirani s načinima plaćanja 'Novčanice' i 'Čekovi', u knjigu prometa se učitavaju s datumom izdavanja računa. Za takve račune nije neophodno ručno upisivati datum plaćanja, jer to program radi automatski. Za sve ostale načine plaćanja, neophodno je naknadno upisati datum i iznos plaćanja, kako bi bili ispravno učitani u knjigu prometa. Dakako, ovo vrijedi samo za obrtnike.

Detaljnije informacije nalaze se u pomoći svakog pojedinog dokumenta.