Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

PDV

Cijena s PDV-om: 140.00 €

Dokumenti

OPZ-STAT-1


Obrazac PDV-S


Obrazac ZP


URA


IRA


URA - tuzemni PPO


URA - stjecanje dobara iz EU


URA - primljene usluge iz EU


URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH


URA - obračunani PDV pri uvozu


PDV-MU


PDV-MI


Obrazac PDV


e-URA


e-IRA


Obrazac PPO


Obrazac PZ 42 i 63


Obrazac URA


Covid-19


e-Trgovina


Izvještaji

Knjiga URA


Knjiga IRA


URA posebne evidencije


URA posebne evidencije bez datuma obračuna


Knjiga IRA - plaćeni računi


Knjiga IRA - neplaćeni računi


Knjiga URA - plaćeni računi


Knjiga URA - neplaćeni računi


URA posebne evidencije po datumu obračuna


PDV-MU


PDV-MI


Računi dobavljača


Računi dobavljača - otvoreni


Računi dobavljača - zatvoreni


Računi dobavljača - pregled plaćanja


Računi dobavljača - rekapitulacija


Računi kupaca


Računi kupaca - otvoreni


Računi kupaca - zatvoreni


Računi kupaca - pregled plaćanja


Računi kupaca - rekapitulacija


Posebne evidencije - računi dobavljača


Posebne evidencije - otvoreni računi


Posebne evidencije - zatvoreni računi


Posebne evidencije - pregled plaćanja


Posebne evidencije - rekapitulacija računa


Isporuke dobara državama članicama EU


Knjiga URA svi računi (prije EU) - plaćeni


Knjiga URA R2 računi (prije EU) - plaćeni


Knjiga URA prol. stavke i nepriznati PDV (prije EU) plaćeni


Knjiga IRA svi računi (prije EU) - plaćeni


Izvoz dobara


Oslobođene isporuke u EU po vrstama


Evidencija o tražbinama


Evidencija o obvezama


Knjiga IRA - prolazne stavke


Knjiga IRA - prolazne stavke (plaćene)


Knjiga IRA - prolazne stavke (neplaćene)


Knjiga URA - prolazne stavke i nepriznati PDV


Knjiga URA - prolazne stavke i nepriznati PDV (plaćeni)


Knjiga URA - proširena


Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH


URA isporuke p.o. bez sjedišta u RH


Evidencija o obvezama - posebne evidencije


Knjiga IRA - obračun prema naplaćenoj naknadi


Knjiga URA - djelomično odbijeni PDV


Knjiga URA - vozila


Knjiga URA - plaćeni računi - vozila


Knjiga IRA - trostrani posao


URA - pregled po kontima


URA posebne evidencije - pregled po kontima


Knjiga IRA - plaćeno prethodne godine


Knjiga URA - plaćeno prethodne godine


Knjiga URA - plaćeni R2 računi


Knjiga URA - neplaćeni R2 računi


Knjiga URA - R2


Knjiga URA - R1


URA - pregled po dobavljačima


Opis grupe

PDV je grupa dokumenata za obradu poreza na dodanu vrijednost, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2019. godine.

U grupi PDV nalaze se dokumenti za knjiženje u knjigu ulaznih i izlaznih računa, te dokumenti za praćenje posebnih evidencija.

Na temelju podataka iz svih ovih knjiga, dokument Obrazac PDV automatski izrađuje prijavu poreza na dodanu vrijednost. Pri tome, program uzima u obzir različitosti obračuna za poduzeća odnosno za obrtnike.

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
U knjigu ulaznih računa upisuju se podaci o svim (tuzemnim) ulaznim računima.

Korisnici-obrtnici u knjigu URA obavezno upisuju i podatke o plaćanjima tih računa. Pri tome, oni korisnici koji koriste i grupu Obrt (knjigu primitaka i izdataka), uz podatke o plaćanjima upisuju i način plaćanja te opis plaćanja, jer se ti podaci automatski knjiže u knjigu Primitaka i izdataka.

URA - POSEBNE EVIDENCIJE

Osim redovne knjige URA, u programu postoje još dodatne knjige za praćenje tuzemnog prijenosa porezne obveze, stjecanje dobara i usluga iz zemalja članica EU, uvoza, te o računima primljenim od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH.

Svim ovim knjigama je zajedničko da primatelj računa sam obračunava PDV, ali ga ( u većini slučajeva), istovremeno koristi i kao pretporez.

KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

U knjigu izlaznih računa upisuju se podaci o izlaznim računima, ali i o drugim oporezivim prometima (promet maloprodaje, restorana,...)

Korisnici koji koriste module Prodaja i Maloprodaja, u dokument IRA praktično ne upisuju ništa, jer se knjiga izlaznih računa generira automatski prilikom izrade Računa, Računa-otpremnice, Prometa trgovine i drugih dokumenata koji za posljedicu imaju stvaranje obveze za PDV. Ovi korisnici ručno upisuju podatke u dokument U-RA samo ako žele izvršiti naknadne korekcije automatskog knjiženja, odnosno za one poslovne promjene koje nisu obuhvaćene ostalim dokumentima.

KNJIŽENJE U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokumente U-RA i I-RA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih računa. Knjiženja se unose ručno, na isti način kao i na klasičnoj temeljnici. Ipak, da se ubrza postupak unosa knjiženja, program automatski priprema stavke za knjiženje, na temelju podataka o kontima koji su upisani u parametre dokumenata URA i IRA. Ovako pripremljena knjiženja korisnik može prije pospremanja dokumenta izmijeniti.