Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Plaća

Cijena s PDV-om: 140.00 €

Dokumenti

Knjiženje plaće P


Sl. put u inozemstvo


Obračunska lista


Rekapitulacija obračunskih lista


Knjiženje plaće


Naknada za rad


Djelatnik


Doprinosi


Dodaci/obustave


Bolovanje i naknade


Datum isplate


Plaća - knjiženje


IP obrazac (do 31.12.2018)


Analitička kartica plaće


DNR obrazac (do 31.12.2018)


Tabela 01-8


Tabela 01-10


Godišnji obračun poreza


Obrazac IP1


Obrazac NP1


JOPPD


Oznaka stjecatelja


Oznaka primitka


Oznaka neoporezivog primitka


Neoporezivi primici


Kamate na 2. stup MO


Provjera JOPPD-a


Rekapitulacija plaće po datumu isplate


Naknadne isplate plaće iz pret. godine


Tabela 01-11


Obrazac IO1


Obrazac NO1


Datum predaje radniku


Automatski obračun plaće


Automatska izrada IP1 obrazaca


Sufinanciranje smanjenih sati rada


Tabela 02-21


Potvrda o plaći


Preračun brutto plaće radnika


Izvještaji

Plaćeni porez i prirez - po općinama


Pregled isplata plaće po bankama


Potpisna lista obračuna plaće


Naknada za bolovanje po bankama


Popis obračunskih lista


Obračunati porez - po općinama


Pregled doprinosa


Rekapitulacija doprinosa


Rekapitulacija doprinosa - po djelatnicima


Pregled po naknadama za rad


Rekapitulacija po naknadama za rad


Rekapitulacija naknada za rad po djelatnicima


Pregled dodataka i obustava


Rekapitulacija dodataka i obustava


Djelatnici


Doprinosi


Popis naknada za rad


Dodaci i obustave


Pregled bolovanja i naknada


Rekapitulacija bolovanja i naknada


Popis obračunskih lista po oznaci stjecatelja


Pregled sl.puta u inozemstvo


Potpisna lista IP1 obrazaca


Potpisna lista NP1 obrazaca


Popis obračunskih lista po oznaci primitka


Pregled bolovanja i naknada po stjecateljima


Popis oznaka stjecatelja


Popis oznaka primitaka


Popis oznaka neoporezivih primitaka


Pregled neoporezivih primitaka


Pregled neoporezivih primitaka po radnicima


Pregled neoporezivih primitaka po bankama


Djelatnici po profitnim centrima


Popis IP1 obrazaca


Popis NP1 obrazaca


Popis obračunskih lista - zaštićeni računi


Popis obračunskih lista po oznaci stjecatelja i primitka


Rekapitulacija obračunskih lista


Rekapitulacija dodataka i obustava po radnicima


Potpisna lista neoporezivih primitaka


Popis obračunskih lista po profitnim centrima


Pregled svih neoporezivih primitaka


Pregled svih neoporezivih primitaka po radnicima


Opis grupe

Grupa Plaća koristi se za obračun plaće, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2018.

Da bi mogli izvršiti obračun plaće potrebno je unijeti podatke slijedećim redosljedom:
1. Upisati podatke o mjestima stanovanja i mjestima rada u dokumentu Mjesto (grupa Osnovni podaci)
2. Upisati podatke o doprinosima i stopama doprinosa upotrebom dokumenta Doprinosi
3. Upisati podatke o vrstama rada (redovni rad, prekovremeni,...) upotrebom dokumenta Naknada za rad
4. Upisati podatke o dodacima i ili obustavama od plaće (npr. naknada za prijevoz) upotrebom dokumenta Dodaci/obustave
5. Upisati podatke o djelatnicima za koje se vrši obračun plaće

Kad su jednom ovi podaci upisani, tada se dokumentom Obračunska lista može napraviti obračun. Nakon što za sve radnike upišete obračun, dokumentom Rekapitulacija obračunskih lista možete dobiti zbirnu rekapitulaciju za sve radnike za koje ste izvršili obračun. Na kraju, korisnici koji koriste grupu Financijsko knjigovodstvo, dokumentom Knjiženje plaće mogu izvršiti knjiženje obračuna plaće u financijsko knjigovodstvo.

Grupa Plaća sadrži IP1, NP1 i JOPPD obrazac, kao i sve podatke koji su potrebni za njihovu izradu.

MINIMALNA PLAĆA
Zakonske izmjene koje su stupile na snagu 01.01.2018, donijele su promjene u načinu obračuna doprinosa na plaću u slučaju isplate minimalne plaće. U ovoj verziji modula Plaća, izmijenjen je dokument Obračunska lista kako bi korisnici mogli ispravno obračunati minimalnu plaću