Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Plaća

Cijena s PDV-om: 140.00 €

Dokumenti

Knjiženje plaće P


Sl. put u inozemstvo


Obračun plaće


Rekapitulacija obračuna plaće


Knjiženje plaće


Naknada za rad


Djelatnik


Doprinosi


Dodaci/obustave


Bolovanje i naknade


Datum isplate


Plaća - knjiženje


Analitička kartica plaće


Tabela 01-8


Godišnji obračun poreza


Obrazac NP1


JOPPD


Oznaka stjecatelja


Oznaka primitka


Oznaka neoporezivog primitka


Neoporezivi primici


Kamate na 2. stup MO


Provjera JOPPD-a


Rekapitulacija plaće - po datumu isplate


Naknadne isplate plaće


Datum predaje radniku


Automatski obračun plaće


Automatska izrada IP1 obrazaca


Sufinanciranje smanjenih sati rada


Tabela 02-21


Potvrda o plaći


Preračun brutto plaće radnika


Obrazac NO1


Obrazac IO1


Obrazac IP1


Predložak obračuna plaće


Izračun prosječne plaće


Izjava radnika


Izvještaji

Plaćeni porez - po općinama


Pregled isplata plaće po bankama


Potpisna lista obračuna plaće


Naknada za bolovanje po bankama


Popis obračuna plaće


Obračunati porez - po općinama


Doprinosi - pregled


Doprinosi - rekapitulacija


Doprinosi - rekapitulacija po djelatnicima


Naknade za rad - pregled


Naknade za rad - rekapitulacija


Naknade za rad - rekapitulacija po djelatnicima


Dodaci i obustave - pregled


Dodaci i obustave - rekapitulacija


Pregled djelatnika


Doprinosi


Popis naknada za rad


Dodaci i obustave


Pregled bolovanja i naknada


Rekapitulacija bolovanja i naknada


Popis obračuna plaće po oznaci stjecatelja


Pregled sl.puta u inozemstvo


Potpisna lista IP1 obrazaca


Potpisna lista NP1 obrazaca


Popis obračuna plaće po oznaci primitka


Pregled bolovanja i naknada po stjecateljima


Popis oznaka stjecatelja


Popis oznaka primitaka


Popis oznaka neoporezivih primitaka


Neoporezivi primici - pregled


Neoporezivi primici - po radnicima


Neoporezivi primici - po bankama


Pregled djelatnika po profitnim centrima


Popis IP1 obrazaca


Popis NP1 obrazaca


Popis obračuna plaće - zaštićeni računi


Popis obračuna plaće po oznaci stjecatelja i primitka


Rekapitulacija obračuna plaće


Dodaci i obustave - rekapitulacija po radnicima


Potpisna lista neoporezivih primitaka


Popis obračuna plaće po profitnim centrima


Svi neoporezivi primici


Svi neoporezivi primici - po radnicima


Dodaci i obustave - pregled po profitnim centrima


Dodaci i obustave - rekapitulacija po profitnim centrima


Opis grupe

Grupa Plaća koristi se za obračun plaće, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2024.

Da bi mogli izvršiti obračun plaće potrebno je unijeti podatke slijedećim redosljedom:
1. Upisati podatke o mjestima stanovanja i mjestima rada u dokumentu Mjesto (grupa Osnovni podaci)
2. Upisati podatke o doprinosima i stopama doprinosa upotrebom dokumenta Doprinosi
3. Upisati podatke o vrstama rada (redovni rad, prekovremeni,...) upotrebom dokumenta Naknada za rad
4. Upisati podatke o dodacima i ili obustavama od plaće (npr. naknada za prijevoz) upotrebom dokumenta Dodaci/obustave
5. Upisati podatke o djelatnicima za koje se vrši obračun plaće

Kad su jednom ovi podaci upisani, tada se dokumentom Obračun plaće može napraviti obračun. Nakon što za sve radnike upišete obračun, dokumentom Rekapitulacija obračunskih lista možete dobiti zbirnu rekapitulaciju za sve radnike za koje ste izvršili obračun. Na kraju, korisnici koji koriste grupu Financijsko knjigovodstvo, dokumentom Knjiženje plaće mogu izvršiti knjiženje obračuna plaće u financijsko knjigovodstvo.

Grupa Plaća sadrži IP1, NP1 i JOPPD obrazac, kao i sve podatke koji su potrebni za njihovu izradu.