Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Platni promet

Cijena s PDV-om: 90.00 €

Dokumenti

Nalog za gotovinsku isplatu


Nalog za gotovinsku uplatu II


Nalog za gotovinsku uplatu članarina


Nalog za plaćanje II


Nalog za plaćanje članarine


Nalog za plaćanje


Namjena plaćanja


Žiro račun


Nalog za gotovinsku uplatu


Nalog za plaćanje dobiti


Univerzalni nalog za plaćanje


Banka primatelja


Platni nalog / obustave od plaće


Platni nalog / neoporezivi primici


Platni nalog / honorari


Platni nalog / ostali primici


Platni nalog / neoporezivi primici II


Platni nalog / doprinosi obrtnika


Uplatnice / doprinosi obrtnika


Platni nalog / plaća


Platni nalog / neopor. primici obrtnika


Isplatni nalog / neopor. primici obrtnika


Nalog za plaćanje putnih troškova


Nalog za isplatu napojnica


Izvještaji

Opis grupe

Platni promet je grupa dokumenta za izradu naloga za plaćanje prema propisima koji važe od 04.06.2012. godine.

Glavna novost ove verzije modula, u odnosu na prethodnu, je korištenje IBAN formata broja računa, umjesto dosadašnje konstrukcije VBDI-Broj računa.

Ukoliko u matičnim podacima o partnerima, bankama, mjestima, radnicima, doprinosima i obustavama još nemate upisane žiro račune u formatu IBANa, dovoljno je u Alatima (F3->Knjige->Gumb 'ALATI') odabrati opciju 'Konverzija u IBAN' i program će automatski izvršiti preračun postojećih žiro računa u IBAN format.

DOKUMENTI U MODULU PLATNI PROMET
Za izradu naloga za prijenos namijenjen je dokument Nalog za plaćanje. Ovim dokumentom se može odjednom zadati više naloga na teret istog žiro računa, te se svi nalozi mogu odštampati odjednom.

Za izradu naloga za uplatu (bivše opće uplatnice) koristi se dokument Nalog za gotovisnku uplatu. I ovim dokumentom se može odjednom izraditi više uplatnica za istog uplatioca.

Korisnici koji koriste grupu Plaća, u grupi Platni promet imaju i dokumente 'Nalog za plaćanje doprinosa' i 'Nalog za plaćanje neto plaće'. Isplata plaće je podijeljena na ova dva dokumenta budući da FINA i REGOS zahtijevaju da ovi nalozi budu razdvojeni. Podaci za platne naloge izrađuju se automatski na temelju podataka iz obračuna plaće.

Grupa Platni promet nema svoje matične podatke o uplatiocima i primaocima, već se koriste podaci iz dokumenta Partner iz grupe Matični podaci.