Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Prodaja

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Račun-otpremnica


Zaliha


Odobrenje kupcu


Nalog za izdavanje robe P


Račun


Skladište


Ponuda


Račun za predujam


Zbrojni račun


Storno računa za predujam


Račun G


Promet dana


Lista kupaca


Automatska izrada ponuda


Automatska izrada računa


Automatska izrada računa-otpremnica


Poseban cjenik za kupca


Zbrojni račun II


Prodaja po kupcima / mjesecima


Prodaja po artiklima / mjesecima


Stanje računa za predujam


Indeks prodaje po kupcima


Indeks prodaje po artiklima


Datoteka izlaznih računa


Izvještaji

Popis računa-otpremnica


Popis odobrenja kupcima


Popis naloga za izdavanje robe P


Pregled nefakturiranih otpremnica


Popis skladišta


Popis računa


Popis ponuda


Pregled prodaje po robama


Ukupan promet po robama


Pregled prodaje po kupcima


Rekapitulacija prodaje po kupcima


Ukupan promet po kupcima


Podaci za naljepnice - Račun


Podaci za naljepnice - Račun otpremnica


Ukupan promet po grupama roba


Popis računa za predujmove


Popis zbrojnih računa


Ukupan promet po vrstama roba


Popis storno računa za predujmove


Pregled prodaje po načinima plaćanja


Pregled predujmova po načinima plaćanja


Popis računa G


Pregled Računa G po načinima plaćanja


Pregled prodaje građanima po robama


Ukupan promet građanima po robama


Pregled prometa dana


Pregled odobrenja po kupcima


Pregled odobrenja po robama


Popis zbrojnih računa II


Ukupan promet po kupcima - po obujmu


Ukupan promet po robama - po obujmu


Popis računa za predujmove - svrha uplate


Pregled računa po tarifnim brojevima PDV-a


Pregled prodaje po kupcima s opisom robe/usluge


Pregled neplaćenih računa


Pregled plaćenih računa


Pregled prometa dana po tarifnim brojevima PDV-a


Pregled nerealiziranih ponuda


Opis grupe

Prodaja je grupa dokumenata za vođenje prodaje. Dokumenti iz grupe Prodaja mogu se koristiti samostalno ili zajedno s dokumentima iz grupe Robno.
Kad se modul Prodaja koristi samostalno (tj. kad u knjizi nije definirana grupa Robno), tada se u programu ne prati materijalno knjigovodstvo, odnosno ne postoje skladišne kartice roba. Ovakav način rada koristiti će oni korisnici koji prodaju vlastite proizvode ili usluge, a nemaju skladište gotovih proizvoda.

Kad se grupa Prodaja koristi zajedno s grupom Robno, tada se u programu vodi i materijalno knjigovodstvo. Ovakav način korištenja programa je uobičajen kod veleprodaje odnosno kod prodaje vlastitih proizvoda sa skladišta.

OTVARANJE SKLADIŠTA
Program omogućava istovremeno praćenje prodaje sa više od jednog prodajnog mjesta - Skladišta. U slučaju kad je definirano više skladišta, u svakom od skladišta redni brojevi dokumenata čine vlastiti niz brojeva, odnosno svi počinju od broja 1.

Da bi mogli koristiti dokumente iz grupe Prodaja, potrebno je prvo upisati podatke o Skladištu. Sve dok u dokumentu Skladište niste upisali barem jedno skladište, nećete moći koristiti ostale dokumente (osim dokumenta Robe, koji je zajednički za sva skladišta). Dokument Skladište mora se definirati čak i kad se prodaja u poduzeću odvija centralno, odnosno samo s jednog skladišta.

Kad se pokrene bilo koji dokument (osim dokumenata Račun za predujam, Skladište i Roba), prije početka upisa podataka, potrebno je odabrati skladište za koje vršite unos. Ako je dokumentom Skladište definirano samo jedno skladište, tada se skladište ne bira jer izbor nije potreban - riječ je uvijek o istom skladištu.

Ako se modul Prodaja koristi zajedno s modulom Robno, dokument Skladište postoji u obje grupe ali se podaci o skladištu upisju samo jednom (bilo u grupi Robno, bilo u grupi Prodaja), jer jednom upisani, vrijede za obje grupe istovremeno.

Dokument Skladište mora se definirati i u slučaju kada se ne koristi grupa Robno. U tom slučaju, dokument Skladište ne označava pravo skladište, već 'prodajno mjesto', budući da se ne vode skladišne kartice.