Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Proizvodnja III

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Radni nalog za proizvodnju


Izdatnica materijala


Izdatnica poluproizvoda


Normativ proizvodnje


Povratnica materijala


Povratnica poluproizvoda


Izvještaji

Popis radnih naloga za proizvodnju


Popis otvorenih radnih naloga za proizvodnju


Popis zatvorenih radnih naloga za proizvodnju


Popis izdatnica materijala


Popis izdatnica poluproizvoda


Popis povratnica materijala


Popis povratnica poluproizvoda


Pregled troškova po radnim nalozima


Pregled troškova po proizvodima


Pregled potrošnje materijala po proizvodima


Pregled potrošnje materijala po radnim nalozima


Pregled troškova po nusproizvodima


Pregled troškova po osnovnim proizvodima


Rekapitulacija utrošenog materijala


Rekapitulacija utrošenih poluproizvoda


Rekapitulacija završene proizvodnje


Rekapitulacija proizvodnje u tijeku


Popis normativa proizvodnje


Popis normativa s nusproizvodima


Popis normativa s poluproizvodima


Pregled upotrebe materijala u normativima


Pregled upotrebe poluproizvoda u normativima


Opis grupe

Proizvodnja III je grupa dokumenata i izvještaja namjenjena za praćenje složenijih proizvodnih procesa, u kojima se mogu pojavljivati, osim materijala i proizvoda, još i nusproizvodi i poluproizvodi.

OSNOVNI PROIZVOD I NUSPROIZVODI
Svaki radni nalog može imati samo jedan osnovni proizvod. Ali, osim tog osnovnog proizvoda, u radnom nalogu mogu se definirati i dodatni nusproizvodi, za koje je potrebno upisati postotak učešća u vrijednosti osnovnog proizvoda.

Naime, ukupni proizvodni troškovi (materijal, poluproizvodi, ukalkulirani rad, energija, amortizacija,...) izračunavaju se u ukupnom iznosu samo za glavni proizvod, ali se dio tih troškova prema postotku učešća prenosi na nusproizvode, ako su oni definirani u radnom nalogu.

Prilikom završetka radnog naloga, i glavni proizvod, i svi nusproizvodi, završavaju na istom skladištu kojeg ste definirali u radnom nalogu.

POLUPROIZVODI
Ako se proizvodni proces odvija u više faza, moguće je da u njemu, osim gotovih proizvoda, učestvuju i poluproizvodi sa različitim stupnjem završenosti. Dapaće, i ti poluproizvodi su i sami predmet radnog naloga, jer se u početnoj fazi prvo izrađuje poluproizvod, a onda se kasnije, novim radnim nalogom izrađuje konačni proizvod.

Da bi se prilikom izrade konačnog proizvoda, osim materijala (sa skladišta materijala), mogao ugraditi i poluproizvod, u modulu Proizvodnja III je moguće, osim izdatnica materijala, izrađivati i izdatnice poluproizvoda, koje razdužuju skladište poluproizvoda i ugrađuju ih u konačni proizvod.

Budući da se u modulu Robno može definirati više skladišta, u tom slučaju preporučamo da se za poluproizvode definira posebno skladište, kako bi se oni pratili odvojeno od gotovih proizvoda.

U svakom pojedinačnom radnom nalogu može se defnirati drugo skladište na kojem završava gotov proizvod iz radnog naloga. Zato, prilikom izrade radnog naloga za poluproizvode, kao odredišno skladište navedite skladište poluproizvoda, a prilikom izrade radnog naloga za konačni proizvod, navedite skladište gotovih proizvoda.

Također, prilikom izrade izdatnice poluproizvoda, pazite da u selektoru odaberete skladište poluproizvoda.

Korisnici koji svoje poluproizvode često prodaju i kao gotov proizvod, mogu zbog jednostavnosti fakturiranja svoje poluproizvode i gotove proizvode držati na istom skladištu (gotovih proizvoda), ali uknjigovodstvu trebaju voditi računa da će ukupan promet skladišta biti uvećan za višestruke ulaze/izlaze poluproizvoda koji se koriste u daljnjoj proizvodnji.

POVRATNICE
Osim izdatnica materijala i poluproizvoda, u programu postoje i povratnice istih, a namjenjene su evidentiranju povrata viška materijala iz proizvodnje na skladište.

NORMATIVI
U modulu Proizvodnja III korištenje normativa je moguće, ali nije obavezno. Proizvodni proces se može evidentirati i bez normativa, ručnim upisivanjem podataka o količinama roba, materijala i poluproizvoda direktno na radni nalog i izdatnice.

S druge strane, ako je struktura potrošnje materijala (i/ili poluproizvoda) nepromjenjiva, dokumentom Normativ za proizvodnju možete upisati recepturu za izradu proizvoda, koju ćete onda koristiti u dokumentima Radni nalog za proizvodnju te na Izdatnicama. Na ovaj način ubrzavate proces izrade dokumentacije.

Čak i u slučajevima kad se potrošnja materijala mijenja, moguće je i dalje koristiti normative, tako da u njih upišete:
- samo nepromjenjivi dio potrošnje, a ostatak ručno dopisujete, ili
- upišete ukupnu potrošnju koju onda ispravljate na pojedinačnim Izdatnicama.

TRAJANJE PROIZVODNOG PROCESA
U modulu Proizvodnja III moguće je pratiti proizvodne procese čije trajanje prelazi jednu poslovnu godinu, ali ne više od dvije godine. Naime, prilikom zaključka radnog naloga, program može utvrditi potrošnju materijala i poluproizvoda, ne samo iz tekuće poslovne godine, nego i iz prethodne, ako je u radnom nalogu upisana veza s radnim nalogom iz prethodne godine.