Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Proizvodnja II

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Radni nalog II


Izdatnica II


Povratnica II


Normativ


Povrat poluproizvoda


Izvještaji

Popis radnih naloga II


Popis izdatnica II


Popis povratnica II


Popis normativa


Popis povrata poluproizvoda


Proizvedene količine - završena proizvodnja


Proizvedene količine - proizvodnja u tijeku


Proizvodni troškovi po artiklima


Proizvodni troškovi po radnim nalozima


Rekapitulacija potrošnje materijala


Pregled povrata poluproizvoda po artiklima


Popis otvorenih radnih naloga II


Popis zatvorenih radnih naloga II


Normativi materijala


Opis grupe

Proizvodnja II je grupa dokumenata za obračun utroška materijala u proizvodnji koji ne koristi normative materijala, već se obračun vrši prema stvarnoj potrošnji. Korisnici koji obračun utroška materijala žele vršiti prema unaprijed zadanom normativu, trebaju koristiti grupu Proizvodnja.

Dokumenti iz grupe Proizvodnja II koriste podatke o materijalima iz grupe Materijalno, a podatke o proizvodima iz dokumenta Roba/usluga koji se nalazi u matičnim podacima.

Obračun utroška materijala vrši se na slijedeći način:

Prvo se dokumentom Normativ utvrde šifra i naziv proizvoda koji se proizvode, te se eventualno još definiraju vrijednosti ukalkuliranih troškova proizvodnje za jednicu proizvoda (vidi napomenu)

Nakon toga se dokumentom Radni nalog otvara radni nalog za proizvodnju. Na ovom radnom nalogu upisuje se šifra normativa kojeg ste prethodno upisali.

Nakon toga se dokumentom Izdatnica II knjiži svako izdavanje materijala u proizvodnju, a eventualni povrat viška materijala iz proizvodnje natrag na skladište materijala knjiži se dokumentom Povratnica II. Pri tome se na dokumentima Izdatnica II i Povratnica II obavezno se upisuje broj Radnog naloga II na kojeg se odnosi izdavanje i/ili povrat materijala.

Program automatski svako izdavanje i povrat materijala evidentira na dokumentu Radni nalog II, kako bi utvrdio ukupne troškove proizvodnje.
Nakon što je proizvodni proces završen, na dokument Radni nalog II upisuje se datum završetka proizvodnje. Program s tim datumom automatski knjiži ulaz gotovog proizvoda na skladište gotovih proizvoda, i to po cijeni koja je jednaka sumi nabavne vrijednosti svih utrošenih materijala.

NAPOMENA:
Korisnici koji žele pratiti troškove proizvodnje ne samo po cijeni utrošenog materijala, već u nju žele uključiti i dodatne, ukalkulirane troškove rada, energije, amortizacije, usluga i ostale troškove, to mogu učiniti na način da u dokument Normativ upišu indekse vrijednosti ovih troškova za jedinicu proizvoda.Ovako upisani troškovi biti će uključeni u troškove proizvodnje putem dokumenta Radni nalog II. Ovaj dokument indekse troškova množi s vrijednošću indeksa koji se unosi kao parametar dokumenta Radni nalog II.