Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Proizvodnja

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Normativ


Radni nalog


Radni nalog M


Povrat poluproizvoda


Povrat poluproizvoda M


Radni nalog T


Radni nalog PKV


Povrat poluproizvoda PKV


Sljedivost materijala


Izvještaji

Proizvedene količine


Troškovi proizvodnje po artiklima


Troškovi proizvodnje po radnim nalozima


Popis povrata poluproizvoda


Pregled povrata poluproizvoda po artiklima


Popis povrata poluproizvoda M


Pregled radnih naloga


Pregled Radnih naloga M


Pregled radnih naloga T


Popis normativa


Pregled Radnih naloga PKV


Popis povrata poluproizvoda PKV


Normativi materijala


Opis grupe

Proizvodnja je grupa dokumenata za obračun utroška materijala u proizvodnji prema unaprijed zadanom normativu. Korisnici koji ne žele vršiti obračun utroška materijala prema zadanom normativu, nego prema stvarnoj potrošnji, trebaju koristiti grupu Proizvodnja II.

Dokumenti iz grupe Proizvodnja koriste podatke o materijalima iz grupe Materijalno, a podatke o proizvodima iz dokumenta Roba/usluga koji se nalazi u matičnim podacima.

Obračun utroška materijala vrši se na slijedeći način:

Prvo se dokumentom Normativ upisuju recepture za proizvodnju nekog proizvoda, pri čemu se unose potrebni materijali kao i njihova potrebna količina.

Nakon toga se obračun utroška materijala vrši jednim od tri ponuđenih dokumenata:
- Radni nalog
- Radni nalog M
- Radni nalog T

Ovi dokumenti se razlikuju u slijedećem

1. Dokument Radni nalog proizvedene gotove proizvode automatski prenosi na skladište veleprodaje
2. Dokument Radni nalog M automatski prenosi gotove proizvode u maloprodaju
3. Dokument Radni nalog T ne prenosi gotove proizvode na nikakvo skladište, već samo u financijskom knjigovodstvu knjiži konto troškova proizvodnje s razduženjem konta skladišta materijala.

Korisnici koji žele pratiti troškove proizvodnje ne samo po cijeni utrošenog materijala, već u nju žele uključiti i dodatne, ukalkulirane troškove rada, energije, amortizacije, usluga i ostale troškove, to mogu učiniti na način da u dokument Normativ upišu indekse vrijednosti ovih troškova za jedinicu proizvoda.Ovako upisani troškovi biti će uključeni u troškove proizvodnje putem dokumenata Radni nalog, Radni nalog M i Radni nalog T. Ovi dokumenti indekse troškova množe s vrijednošću indeksa koji se unosi kao parametar dokumenta.