Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Proračun II

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Temeljnica P


Izvršenje / opći dio


Izvod P


Početno stanje P


Stanje obveza


Izvršenje / po pozicijama


Analitički konto


Zatvaranje stavaka P


Automatsko zatvaranje P


Otvaranje stavaka P


RAS - funkcijski


Izvršenje / po programima


Izvršenje / po aktivnostima


Izvršenje / po razdjelima


Izvršenje / po glavama


Izvršenje / po lokacijama


Izvršenje / po korisnicima


Račun P


Stanje obveza II


Zatvaranje računa P


Izvršenje rashoda po funkcijama


Izvještaji

Pregled računa P


Pregled računa P po kupcima


Pregled računa P po stavkama


Pregled računa P po stavkama - zbirno


Popis analitičkih računa


Knjiženja - po pozicijama


Dnevnik knjiženja proračuna


Konto kartice proračuna


Brutto bilanca po skupinama


Brutto bilanca po razredima


Brutto bilanca po podskupinama


Brutto bilanca po odjeljcima


Brutto bilanca po osnovnim računima


Promet i stanje konta


Dnevni promet konta


Brutto bilanca po analitičkim računima


Pregled knjiženja po dokumentima


Pregled knjiženja po dokumentima - zbirno


Kupci - analitičke kartice


Kupci - dnevnik knjiženja


Kupci - ukupan promet


Kupci - promet po kontima


Dobavljači - analitičke kartice


Dobavljači - dnevnik knjiženja


Dobavljači - promet po kontima


Dobavljači - ukupan promet


Kupci - otvorene stavke


Kupci - zatvorene stavke


Dobavljači - otvorene stavke


Dobavljači - zatvorene stavke


Kupci - dospjela potraživanja


Dobavljači - dospjele obveze


Brutto bilanca po funkcijskim podskupinama


Brutto bilanca po funkcijskim skupinama


Brutto bilanca po funkcijskim razredima


Brutto bilanca po gradovima / općinama


Brutto bilanca po programskoj klasifikaciji


Brutto bilanca po organizacijskoj klasifikaciji


Brutto bilanca po državama / županijama


Brutto bilanca po izvorima


Pregled računa P po načinima plaćanja


Izvršenje proračuna - opći dio


Izvršenje proračuna - po pozicijama


Izvršenje proračuna - rashodi


Izvršenje proračuna - prihodi


Izvršenje - izvan proračuna


Kupci - izvod otvorenih stavki


Dobavljači - izvod otvorenih stavki


Opis grupe

Proračun II je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje izvršenja proračuna (proračunsko knjigovodstvo) proračunskih korisnika i jedinica lokalne samouprave.
Ova grupa nije samostalna, već je ovisna o podacima upisanima u dokumentima grupe Proračun I u kojoj se vrši proračunsko planiranje.