Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Prodaja 3+

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Ponuda III


Račun III


Poseban 3+ cjenik za kupca


Račun-otpremnica III


Otpremnica III


Skladište


Račun za predujam


Storno računa za predujam


Stanje računa za predujam


Prodaja po kupcima / mjesecima


Prodaja po artiklima / mjesecima


Indeks prodaje po kupcima


Indeks prodaje po artiklima


Zaliha


Izvještaji

Popis računa III


Popis računa-otpremnica III


Popis ponuda III


Popis otpremnica III


Popis skladišta


Pregled otpremnica III po kupcima


Rekapitulacija otpremnica III po kupcima


Pregled prodaje 3+ po kupcima


Pregled prodaje 3+ po kupcima s opisom robe/usluge


Rekapitulacija prodaje 3+ po kupcima


Ukupan promet prodaje 3+ po kupcima


Ukupan promet prodaje 3+ po kupcima - po obujmu


Popis računa za predujmove


Popis računa za predujmove - svrha uplate


Popis storno računa za predujmove


Pregled predujmova po načinima plaćanja


Pregled prodaje 3+ po načinima plaćanja


Pregled računa III po tarifnim brojevima PDV-a


Pregled nefakturiranih otpremnica III


Pregled nerealiziranih ponuda III


Pregled prodaje 3+ po robama


Ukupan promet prodaje 3+ po robama


Ukupan promet prodaje 3+ po robama - po obujmu


Ukupan promet prodaje 3+ po grupama roba


Ukupan promet prodaje 3+ po vrstama roba


Pregled neplaćenih računa III


Pregled plaćenih računa III


Cjenik 3+


Cjenik 3+ - po nazivu artikla


Opis grupe

Prodaja 3+ je grupa dokumenata za vođenje prodaje.

Specifičnost ovog modula je što omogućuje iskazivanje prodajne cijene artikala na 3,4 ili 5 decimala, što se definira parametrom 'Broj decimala za iskazivanje cijene'.

Dokumenti iz grupe Prodaja 3+ mogu se koristiti samostalno ili zajedno s dokumentima iz grupe Robno.

Kad se modul Prodaja 3+ koristi samostalno (tj. kad u knjizi nije definirana grupa Robno), tada se u programu ne prati materijalno knjigovodstvo, odnosno ne postoje skladišne kartice roba. Ovakav način rada koristiti će oni korisnici koji prodaju vlastite proizvode ili usluge, a nemaju skladište gotovih proizvoda. U tom slučaju, dokument Otpremnica III se niti ne pojavljuje u izbornniku.

Kad se grupa Prodaja 3+ koristi zajedno s grupom Robno, tada se u programu vodi i materijalno knjigovodstvo. Ovakav način korištenja programa je uobičajen kod veleprodaje odnosno kod prodaje vlastitih proizvoda sa skladišta.

OTVARANJE SKLADIŠTA
Program omogućava istovremeno praćenje prodaje sa više od jednog prodajnog mjesta - Skladišta. U slučaju kad je definirano više skladišta, u svakom od skladišta redni brojevi dokumenata čine vlastiti niz brojeva, odnosno svi počinju od broja 1.

Da bi mogli koristiti dokumente iz grupe Prodaja 3+, potrebno je prvo upisati podatke o Skladištu. Sve dok u dokumentu Skladište niste upisali barem jedno skladište, nećete moći koristiti ostale dokumente (osim dokumenta Robe, koji je zajednički za sva skladišta). Dokument Skladište mora se definirati čak i kad se prodaja u poduzeću odvija centralno, odnosno samo s jednog skladišta.

Kad se pokrene bilo koji dokument (osim dokumenata Račun za predujam, Skladište i Roba), prije početka upisa podataka, potrebno je odabrati skladište za koje vršite unos. Ako je dokumentom Skladište definirano samo jedno skladište, tada se skladište ne bira jer izbor nije potreban - riječ je uvijek o istom skladištu.

Ako se modul Prodaja 3+ koristi zajedno s modulom Robno, dokument Skladište postoji u obje grupe ali se podaci o skladištu upisju samo jednom (bilo u grupi Robno, bilo u grupi Prodaja 3+), jer jednom upisani, vrijede za obje grupe istovremeno.

Dokument Skladište mora se definirati i u slučaju kada se ne koristi grupa Robno. U tom slučaju, dokument Skladište ne označava pravo skladište, već 'prodajno mjesto', budući da se ne vode skladišne kartice.

ISTOVREMENO KORIŠTENJE MODULA PRODAJA i PRODAJA 3+
Moduli Prodaja i Prodaja 3+ mogu se istovremeno koristiti, kod korisnika koji dio asortimana prodaju sa cijenom izraženom na dvije decimale, a dio asortimana prodaju s cijenom izraženom s 3 ili više decimala.

Svaki od ovih modula ima svoje vlastite preglede i izvještaje, a dokumenti analize poslovanja (koji se nalaze u obadava modula) obuhvaćaju podatke iz obadva modula. Također, obadva module koriste isti šifrarnik skladišta, pa, ako je u modulu Prodaja već definirano skladište, nije ga potrebno ponovo definirati u modulu Prodaja 3+, jer obadva modula mogu prodavati robu iz istog skladišta. Ipak, ako zbog specifičnosti robe korisnik želi ove artikle razdijeliti na različita skladišta, to slobodno može učiniti.