Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Servis

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

Ponuda za servis


Nalog za servis


Račun S


Serviser


Račun SG


Račun za predujam


Storno računa za predujam


Stanje računa za predujam


Datoteka izlaznih računa


Izvještaji

Pregled ponuda za servis


Pregled naloga za servis


Pregled računa S


Radovi po serviserima


Pregled naloga za servis po serviserima


Rekapitulacija po serviserima


Pregled obavljenih radova po kupcima


Rekapitulacija radova po vrstama


Otvoreni nalozi za servis


Popis servisera


Pregled naloga za servis po vrstama


Pregled naloga za servis po statusu


Pregled računa S po načinima plaćanja


Pregled računa SG


Pregled računa SG po načinima plaćanja


Popis računa za predujmove


Popis storno računa za predujmove


Pregled predujmova po načinima plaćanja


Ukupan promet servisa po robama


Opis grupe

Servis je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja servisne djelatnosti.

Poslovni proces počinje otvaranjem servisnog naloga u kojeg se upisuju podaci o prometu servisa, te o naručiocu servisa. Tijekom servisa, u radni nalog se dopisuju podaci o ugrađenim dijelovima i izvršenom radu. Za svaki radni nalog meže se definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih predmeta.

Nakon što je servis obavljen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun S). Prilikom izrade računa, u polje 'broj naloga' upisuje se broj naloga za servis, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima iz dokumenta Nalog za servis.

Da bi vidjeli koji su radni nalozi ostali otvoreni (nefakturirani), upotrijebite izvještaj 'Otvoreni nalozi za servis'

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima - serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima prema serviserima.