Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Tržišta

Cijena s PDV-om: 60.00 €

Dokumenti

Tržište


Izvještaji

Prodaja po tržištima


Prodaja po tržištima i kupcima


Prodaja po tržištima i artiklima


Prodaja po tržištima i grupama artikala


Prodaja po tržištima i gradovima


Prodaja artikala po tržištima


Prodaja artikala po gradovima


Prodaja grupa artikala po tržištima


Prodaja grupa artikala po gradovima


Naplata po tržištima


Isporuke po tržištima


Isporuke po tržištima i kupcima


Isporuke po tržištima i artiklima


Isporuke po tržištima i grupama artikala


Isporuke po tržištima i gradovima


Isporuke artikala po tržištima


Isporuke artikala po gradovima


Isporuke grupa artikala po tržištima


Isporuke grupa artikala po gradovima


Naplata po tržištima i partnerima


Naplata po gradovima


Naplata po gradovima i partnerima


Opis grupe

Tržišta je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje prodaje po segmentima tržišta.

Podjela tržišta na segmente ovisni o potrebama korisnika, a kriteriji mogu biti vrsta kupaca (krajnji kupci, dealeri, veleprodaje...), regije (Dalmacija, Slavonija, Istra, itd) ili nešto treće.

Dokumentom Tržište definiraju se segmenti tržišta, a nakon toga se, u podacima o partneru (dokument Partner), upisuje šifra tržišta kojerm on pripada.

Na temelju ovih podataka, program daje izvještaje o prodaji i isporuci roba po segmentima tržišta.

Izvještaji o prodaji prikazuju sve robe i usluge koje su FAKTURIRANE putem modula Prodaja, dok izvještaji o isporukama daju podatke o izlazu svih artikala sa skladišta evidentiranih u modulu Robno, bez obzira da li su fakturirani ili ne.

Osim pregleda po tržištima, u modulu Tržište nalaze se i izvještaji po gradovima. Za ove izvještaje nije nužno da su u podacima o partneru definirane šifre tržišta, jer se izvještaji temelje na podacima o gradu u kojem se nalaze partneri.

Korisnici koji koriste modul Financijsko, u modulu Tržišta imaju još i podatke o potraživanjima i naplati po tržištima, kupcima i gradovima.