Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Završni račun

Cijena s PDV-om: 875.00 kn

Dokumenti

Obračun članarine TZ


Obračun naknade za šume


GFI - uvodna stranica


POD-BIL


POD-RDG


POD-DOP


POD-NTD


PD obrazac


e-GFI


PD-NN obrazac


PD-DOP obrazac


Obračun spomeničke rente


Izvještaji

Opis grupe

Završni račun je grupa dokumenata namijenjena za izradu dokumenata koji su potrebni prilikom izrade završnog računa.

Da biste mogli koristiti dokumente iz modula Završni račun, potrebno je da imate uključen i modul Financijsko, u kojem se nalaze podaci na temelju kojih se radi završni račun.

Većina dokumenata automatski učitava podatke potrebne za obračun. Pri tome je neophodno da putem parametra 'Kontni plan' koji se nalazi u većini dokumenata definirate koji kontni plan koristite (RIF ili RRIF).

Automatsko učitavanje usklađeno je s verzijom kontog plana za 2017. godinu, (za RIF i RRIF )