Synesis

POSLOVNI SOFTWARE ZA RAD
U WINDOWS OKRUŽENJU

Završni račun

Cijena s PDV-om: 120.00 €

Dokumenti

PD-IPO podaci


PD-IPO povezane osobe


PD-IPO zajam


PD-IPO obrazac


GFI - uvodna stranica


POD-BIL


POD-RDG


POD-DOP


POD-NTD


e-GFI


PD-DOP obrazac


Obračun spomeničke rente


Oznaka države


PD obrazac (do 2021)


PD-NN obrazac (do 2021)


Obračun naknade za šume


TZ-1 obrazac


PD obrazac


PD-NN obrazac


Izvještaji

PD-IPO popis povezanih osoba


PD-IPO popis danih zajmova


PD-IPO popis podataka


PD-IPO popis primljenih zajmova


Opis grupe

Završni račun je grupa dokumenata namijenjena za izradu dokumenata koji su potrebni prilikom izrade završnog računa.

Da biste mogli koristiti dokumente iz modula Završni račun, potrebno je da imate uključen i modul Financijsko, u kojem se nalaze podaci na temelju kojih se radi završni račun.

Većina dokumenata automatski učitava podatke potrebne za obračun. Pri tome je neophodno da putem parametra 'Kontni plan' koji se nalazi u većini dokumenata definirate koji kontni plan koristite (RIF ili RRIF).

Automatsko učitavanje usklađeno je s verzijom kontog plana za 2020. godinu, (za RIF i RRIF )